Šta je genetski modifikovana hrana i kakav ima uticaj na zdravlje?

Šta je genetski modifikovana hrana?

Genetski modifikovani organizmi – GMO, je termin koji označava promenu u genomu – genetskom kodu organizma i to na veštački način, u laboratorijskim uslovima, način koji se u prirodi nikada sam od sebe ne bi desio!

Genetski modifikovani organizam u svojoj DNK strukturi poseduje potpuno strane gene, unete u DNK kod genetskim inženjeringom u veštačkim uslovima. Izvori gena potiču od drugih biljnih i životinjskih vrsta.

Tako na primer, da bismo dobili kukuruz sa većim klipom, i većim zrnom,  koji će biti otporan na korove, sušu, hladnoću i bube, iskombinovaćemo gene prirodnog kukuruza sa genima nekih drugih vrsta koje su poznate po otpornosti. Dakle, promenili smo DNK lanac, i dobili veći prinos, ali jedne veštački stvorene biljke.

sta je genetski modifikovana hrana

Polemike i razlozi ” Za” i “Protiv” GMO

Polemika i kritike na račun genetski modifikovanih organizama i hrane dugo godina ne jenjavaju.

Glad u svetu, nagli rast populacije i sve veći broj siromašnih, osnovni  je faktor razvoja genetskog inženjeringa po pitanju proizvodnje genetski modifikovane hrane.

Takva hrana daje veće prinose uz ista ulaganja, otpornija je na bolesti i korove… To je osnovni razlog jer demografski bum ne jenjava, naročito u manje razvijenijim i siromašnijim državama. Treba nahraniti što više gladnih usta, a zdrave hrane je sve manje.

Poljoprivredna područja i površine postaju industrijske oblasti, a sve manje ljudi na globalu je zainteresovano da se bavi poljoprivredom. Ljudi beže sa sela u gradove, pa se tražio i našao način da se sa manje ulaganja i muke proizvede više hrane.

Ali da li to, što neko nema dovoljno para, znači da ga treba hraniti nečim što još nije dovoljno istraženo.

Svakako, u zemljama gde je na tržištu genetski modifikovana hrana, proizvodjači su u obavezi na to na pakovanju istaknu, tako da je izbor na samom kupcu. Jasno je da je u pitanju hrana za manje imućni sloj društva.

genetski modifikovani organizmi za i protiv

Nedostatak naučnih dokaza o posledicama

Ipak, do danas nema relevantnih naučnih dokaza o tome, da li je i koliko štetna genetski modifikovana hrana, odnosno namirnice dobijene od genetski modifikovanih organizama.

U Sjedinjenim Američkim Državama, uzgoj GMO i proizvodnja hrane od GMO je dozvoljena i liberalna. S druge strane, neke članice Evropske unije još su nesigurne I rezervisane prema ovom bitnom pitanju.

Činjenica je da se veliki broj naučnika u svetu oštro protivi upotrebi GMO,  zbog posledica po zdravlje koje su dokazane hranjenjem životinja genetski promenjenom hranom.

Odgovornost prema budućim generacijama

Mnogi upućuju na  dalekosežne  posledice po ljudsku vrstu ukoliko se proširi upotreba GMO. Istraživanja koja dokazuju da će naši dalji potomci, ukoliko svakodnevno koristimo genetski modifikovanu hranu, imati ozbiljnije zdravstvene probleme, još nisu potpuna i završena, što u celu priču uvodi problem adekvatnih dokaza.

Dakle, najispravnije bi možda bilo pametno sačekati  sa genetskim inženjeringom  i primenom GMO u proizvodnji hrane dok sačekamo relevantne naučne rezultate.

Značajno bi bilo i saslušati eminentne medicinske stručnjake koji sigurno imaju šta da kažu. Najvažnije je da stručnjaci budu otvoreni za javnost koja ima pravo na sve relevantne informacije o uslovima života I posledicama državne politike po pitanju GMO.

Maja S.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts