Sa koliko godina se ljudi žene i udaju po svetu?

Vrste, dužina ili oblik brakova širom sveta poznaju neverovatne varijacije, od poligamnih do monogamnih, od onih gde je žena znatno mladja od supruga, do maloletničkih brakova, brakova homoseksualaca…

U zavisnosti od kulturološkog obrasca i tradicije društva,mogu se pratiti i analizirati različiti oblici suživota bračnog para. Jedan od glavnih kriterijuma na osnovu kojih se razmatra brak, jesu godine neveste i mladoženje.

Sve kasnije se staje na ludi kamen

Tendencija je da ljudi ulaze u brak sve kasnije ili se uopšte ne odlučuju na ovaj potez.

Nedavno objavljena mapa podataka o starosti bračnih drugova koristi podatke do kojih je došao UN i prikazuje u kojim godinama ljudi stupaju u brak od zemlje do zemlje.

S obzirom na to da Ujedinjene Nacije koriste podatke različitih istraživanja za svaku zemlju, podaci nisu uvek iz iste godine, kada je analiza izvršena, ali su dovoljno validni da bi se uporedjivali.

Faktor bogatstvarazlika u godinama izmedju muskarca i zene

Najveću razliku u godinama za stupanje u brak vidimo u odnosu na  prihod stanovništva neke zemlje s tim da se ljudi u razvijenim zemljama na brak odlučuju znatno kasnije.

Nordijske zemlje nalaze se u samom vrhu kada je starost u pitanju –u brak stupaju kada imaju uglavnom  iznad 30 godina.

Agvanistan sa druge strane, ima najmanje prosečne godine za ulazak u brak, tek  20.2 godine.

Razlike u godinama izmedju žena i muškaraca

Istraživanja pokazuju da pripadnici jačeg pola  znatno kasnije stupaju u brak u poređenju sa ženama, i ovo važi za sve zemlje koje su učestvovale u objavljivanju podataka. Razlika u godinama između muškaraca i žena, kada je stupanje u brak u pitanju, najveći je u nerazvijenim zemljama.

Žene u Avganistanu u brak ulaze 8.3 godine pre muškaraca u poređenju sa Francuskom gde ova razlika iznosi 1.8 godina. Dakle, razlika u godinama supružnika u korist  muškaraca  direktno je proporcionalna bogatstvu odredjenog društva.

kada se ljudi zene

Kao devojčice u bračni život

U odredjenim državama, sa posebno jakim tradicionalnim normama, potpuno je normalno da žene, ili bolje reći devojčice,  u brak stupaju jako mlade. Čak 39 zemalja ima podatke koji pokazuju da je 20 odsto žena udato do svoje osamnaeste godine. Deset procenata nežnijeg pola biva venčano pre svoje petnaeste godine.

Bez obzira na ove podatke, koji su nekako u stagniranju u siromašnijim državama, uglavnom naseljene muslimanima I sa niskim nacionalnim dohotkom,  muškarci se žene znatno kasnije u skoro svakoj zemlji na svetu.

Gledano u globalu, prosečne godine za stupanje u brak za žene porasle su sa 21.8 na 24.7 godina od sedamdesetih godina prošlog veka do danas. Bez obzira na modernizaciju i krizu braka kao institucije u pojedinim društvima, ovaj vid zajedništva u celom svetu i dalje je nešto što je daleko od prevazidjenog.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts