Neobične pojave u svemiru – Crne rupe, kvazari i hiperzvezde

Kao što joj ime kaže, niko još nije video crnu rupu, ali asronomi su uspeli da zabeleže ova nevidljiva nebeska tela zahvaljijići pustoši koju stvaraju oko sebe. Ova proždrljiva čudovišta gutaju sve što im padne u njihovu zamku.

DUGAČKI ŠPAGETI

Centar crne rupe podseća na jamu bez dna iskopanu u kosmosu. Okolo postoji jedna vrsta sigurnosnog obima: to je granica crne rupe. Sve što predje uovu granicu nije u stanju da odarle izadje i pada u centar. Na primer, kada gas sa bliske zvezde bude zahvaćen, ona počinje da se isteže i delimično se pretvara u svetlost. Ona taman ima vremena da jako zasvetli pre nego što je zauvek proguta crna rupa. Isto tako bi i čovek koji želi da prouči crnu rupu i predje ovu granicu, bio razvučen u dugačke špagete pre nego što bi nestao.

MALE I DZINOVSKE CRNE RUPE

Crne rupe koje nastaju posle eksplozije supernove imaju masu otprilike kao jedna sasvim obična zvezda, kao Sunce. To su sasvim mali proždrljivci. Astronomi su otkrili da postoje mnogo monstruoznije crne rupe. To su dzinovi čija masa može da predje milione puta masu Sunca. Ova čudovišta ne žive bilo gde: kriju se u jezgru galaktika.

crna rupa u svemiru

ČUVAJ SE BUDJENJA!

Čak i srce nase Galaksije, Mlečnog puta bi moglo da krije jednu crnu rupu sa masom koja je jednaka tri ili četiri miliona mase Sunca. Takve crne rupe mogu ostati uspavane tokom dugog vremena dokle god nikakva supstancija ne remeti njihov san, upadajući u njih.ali, čuvaj se budjenja! Astronomi su, na primer, u srcu odredjenih dzinovskih galaktika otkrili objekte izuzetno sjajne, jer mogu da sjaje kao desetine drugih galaktika kada bi se udružile. Ova svetlost je dokaz da su ogromne količine supstancije ( zvezde, gas i prašina) zahvaćene i da su na putu da padnu, kovitlajući se, u centralnu crnu jamu. Ona će ih zatim progutati i one će nestati zauvek.

DALEKI KVAZARI

Još dalje u kosmosu ima još strašnijih čudovišta. To su kvazari, najudaljeniji poznati objekti u vasioni. Posmatrani sa Zemlje, izgledaju kao zvezde, pa ipak, sijaju kao stotine udruženih galaktika. Astronomi misle da su kvazari jezgra galaktika koje su nevidljive, jer su tako daleko, a da svoje bujice svetlosti i energije duguju prisustvu jedne crne rupe u koju upada supstancija.

HIPERZVEZDE

Njihova masa prevazilazi 100 miliona puta masu Sunca i niko ne zna kako takva čudovišta mogu uopšte da postoje. Astronomi misle da su, kada su ove galaktike počele da se formiraju, sudari medju njima bili česti ( vasiona je bila manja) pa su se neke sjedinile. Njihova materija se našla usresredjena u centru, u obliku neke vrste hiperzvezda. One nisu mogle dugo da se odupiru: isuviše masivne i nestabilne, one su brzo nestale u divovskoj eksploziji, dok se njihovo jezgro skupilo u dzinovsku crnu jamu. Eksplozija ovih hiper zvezda je vrlo žestoko uzdrmala prostranstvo, stvarajući talase kao što pad velikog kamena stvara talase na vodi.

ZANIMLJIVOSTI

  • Crna jama može da emituje svetlost ali ona odmah ponovo pada na njenu površinu.
  • Svako telo(planeta, zvezda, galaktika)koje ima masu, predstavlja ednu vrstu ulegnuća u prostoru, ali ulegnuće koju izaziva crna jama nema dna.

Video: Sve tajne svemira – Crne rupe

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts