Šta su najčešći uzroci gojaznosti i kako je lečiti

Gojaznost je hronična bolest, koja se ispoljava prekomerenim nakupljanjem masti u organizm i povećanjem telesne težine.Prekovremeno unošenje kalorija i nizak nivo fizičke aktivnosti tokom više godina dovode do razvoja prekomernog masnog tkiva. Svako povećanje telesne težine preko 10% i više od idealne označava se kao gojaznost.

Ovo oboljenje je u porastu širom sveta, pa se gojaznost svrstava u među vodeće bolesti savreme civilizacije.Prekomereno nagomilavanje masti u telu može biti centralno (abdominalno, lokalizovano u trbuhu, odnosno trupu) i periferno (gluteani predeo i butine) ili mešovito.Ova bolest dovodi do brojnih komplikacija na mnogim organima i organskim sistemima.Osim što spada u glavne faktore rizika za nastanak kardiovaskularnih oboljenja, ona deluje i indirektno uzrukujući i druge bolesti.

uzroci gojaznosti

Gojaznost moramo da prihvatimo kao bolest a ne kao estetski problem.
Nasledni faktor je veoma važan za nastanak gojaznosti, ali stil života je presudan.

Faktori koji dovode do gojaznosti:

  • godine
  • pol
  • fizička aktivnost
  • ishrana
  • lekovi
  • nasledni faktor

Kako se lečiti od gojaznosti?

Lečenje zavisi prvenstveno od zdravstvenog stanja obolelog.Ako je potrebno konsultujte svog lekara i eventualno nutricionistu.

Ako je vaše zdravstveno stanje zadovoljavajuće možete sami da krenete sa redukcijom ishrane i postepeno povećavati fizičku aktivnost.

lecenje gojaznosti

Procena telesne težine i merenje gojaznosti

Postoje više načina za izračunavanje telesne težine I procenu gojaznosti.Preporuka Svetske zdravstvstvene organizacije je da se procena stepena uhranjenosti izračunava primenom indeksa telesne težine (engl. Body mass index).To je matematička formula koja predstavlja odnos telesne mase izražene u kilogramima I kvadrata telesne visine izražene u metrima.

merenje gojaznosti

Obim struka je takođe dobar pokazatelj gojaznosti

Zdrava ishrana i umerena fizička aktivnost smanjuju stres i oboljevanja i produžuju život.

Zato zaobiđimo pekaru, pozovimo prijatelje u šetnju, a ne na partiju televiziskog programa, autu dajte slobodan dan, setite se omiljenog bicikla.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts