Kako se odredjuje datum Uskrsa

Mnogi vernici, ali i oni koji to nisu, bar su se ponekad zapitali kako odrediti datum Uskrsa. Zna se da se datum Uskrsa ponekad poklopi prema gregorijanskom i julijanskom kalendaru (kakav će biti slučaj ove 2014-te godine kada će Uskrs pasti 20-og aprila), ali ovo podudaranje nije uvek slučaj.

Teoretski, datum Uskrsa mnogi određuju ovako: ’’prva nedelja, nakon punog Meseca, posle prolećne ravnodnevnice’’. Bilo bi vrlo jednostavno kada bi bilo zaista tačno. Međutim, ovaj pokretni praznik po kojem se određuju datumi drugih pokretnih praznika se izračunava na sasvim drugačiji način. Uskršnja nedelja je uslovljena jevrejskim praznikom Pasha radi čega pada u nedelju koja nastupa tačno 14-og dana prolećnog meseca.

Uskrs - datum

Pasalni mesec

Uskrs pada u nedelju, 14-og dana Pasalnog meseca. Pasalni mesec je pun mesec posle prolećne ravnodnevnice. Međutim, stvar je nešto komplikovanija negoli pogledati u nebo krajem aprila i početkom maja, te na osnovu viđenog punog meseca odrediti datum Uskrsa. Iako 14-i dan Pasalnog meseca obično pada u toku faze punog meseca, on nije povezan za astronomska posmatranja već za tablično izračunavanje.

Gaussov algoritam

Postoji Gaussov algoritam prema kojem se određuje datum Uskrsa po gregorijanskom kalendaru. Princip računanja je sledeći:

Godinu za koju računamo Uskršnju nedelju podelimo sa 19. Ostatak pri deljenu imenujemo ’’A’’. Zatim redni broj godine podelimo sa 4 i ostatak deljenja imenujemo ’’B’’. U trećem deljenju godinu za koju vršimo proračun podelimo brojem 7 i ostatak imenujemo sa ’’C’’.

Drugi deo izračunavanja vršimo pomoći dve konstante (X i Y) čije su vrednosti za godine između 1899. i 2099. : X=24 i Y=5.

Treći deo proračuna: vrednost broja A množi se sa 19, dodaje se vrednost X i rezultat deli sa 30. Ostatak dobijenog broja imenuje se ’’D’’. Kraj proračuna je: 2*B + 4*C + 6*D +Y (dobijena vrednost deli se sada sa 7, a ostatak se imenuje ,,E’’).

Dalji tok računice:

(22 + D + E) što daje Uskrs u martu ukoliko vrednost ne prelazi 31 ili

(D + E – 9) što daje Uskrs u aprilu.

Razlika u datumu pravoslavnog i katoličkog Uskrsa

Zbog razlike od 13 dana između gregorijanskog i julijanskog kalendara, pravoslavni Uskrs može pasti samo u okviru datuma 4-og aprila i 8-og maja (Uskrs uvek mora da bude između datuma: 22 mart – 25. april). Naravno, jevrejski praznik Pasha i ovde dolazi do izražaja.

Prolećna ravnodnevnica

Prolećna ravnodnevnica pada 20-og ili 21-og marta, ali pri određivanju Uskrsa se uvek počinje računanje od 21-og marta. Sledeći factor u računanju je pun mesec, pri čemu se ne uzima u obtir posmatrano nebesko telo negoli tablična vrednost (razlika koja može biti I do dva dana može pomeriti datum Uskrsa za jednu sedmicu).

Razlika od 13 dana u kalendarima

Prolećna ravnodnevnica (21. mart) zbog razlike u kalendarima ne nastupa svim hrišćanima jednako. Pravoslavcima koji koriste julijanski kalendar ona ne nastupa kada i katolicima. Po julijanskom kalendaru datum prolećne ravnodnevnice takođe je 21. mart, ali po gregorijanskom kalendaru to je 4. april (ovo je razlog zašto Uskrs kod pravoslavaca ne može biti pre 4. aprila).

Određivanje datuma pravoslavnog Uskrsa

Za određivanje pravoslavnog Uskrsa gleda se prvi puni mesec nakon 4-og aprila. Datum punog meseca uzima se iz crkvenog kalendara.

Ovde nije kraj određivanju datuma pravoslavnog Uskrsa. Važi još jedno pravilo: pravoslavni Uskrs ne može pasti pre jevrejskog praznika Pasha.

Za razliku od gregorijanskog i julijanskog kalendara koji su solarni, jevrejski calendar je lunarni (zasnovan na kretanju Meseca). Pak, određivanje praznika Pasha je vrlo komplikovano i u tu svrhu se koriste tablice koje nisu predmet ove teme.

Praznik Pasha

U kratkim crtama, jevrejski praznik Pasha označava migraciju Jevreja iz Egipta. Za ovaj praznik vezuje se Tajna večera, pa kako ona hronološki prethodi raspeću – to se Uskrs ne može slaviti pre praznika Pasha.

Rezime određivanja datuma Uskrsa

Katolički: 21. mart – prva nedelja nakon prvog punog meseca

Pravoslavni: 4. april – prva nedelja nakon prvog punog meseca i posle praznika Pasha.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts