Dijafragma – kako se koristi, prednosti i mane

Kako izgleda dijafragma?

Dijafragma je neka vrsta mekane kapice od gume (fini lateks) sa nešto čvršćom ivicom na kojoj se nalaze opruga ili nekoliko listića presvučenih lateksom koji omogućavaju da se posle upotrebe vrati u prvobitni oblik.

Postoji u 18 raznih veličina obeleženih brojevima 0d 55 do 95; brojevi odgovaraju, u stvari, njenom prečniku u millmetrima. Razlika izmedu dve uzastopne veličine je 2,5 do 5 mm. Veličine koje se najčešće koriste kreću se od 70 do 85 mm. Dijafragma igra ulogu prepreke izmedu grlića materica i spermatozoida koji zbog toga ne mogu da se popnu u matericu.

Gde se postavlja?

Postavlja se u vaginu, direktno na grlić materice (izgleda kao ispupčeni balončić u vagini) koji mora potpuno da prekrije, oslanjajuói se istovremeno pozadi na dzep a napred na povratno sraslu jamicu koja se nalazi neposredno iza stidne kosti.

Dijafragma

Način upotrebe dijafragme

1. Pre nego što počnete da je koristite, morate otići lekaru iz sledeóih razloga:

 • da upoznate svoje telo
 • da vam odredi veličinu dijafragme. Ako je suviše mala, dijafragma se može pomeriti, pa više neće biti efikasna;  ako je suviše  velika, onda smeta, a može čak izazvati i bolove.
 • da naučite kako se stavlja, kako se proverava da li dobro stoji i kako se vadi.

2. Premažite kapicu spermicidnom pomadom po čitavoj površini, sem po ivicama, da ne bi bile klizave, što će vam otežati rukovanje. Nikada ne koristite vazelin.

3. Stisnite dijafragmu izmedu palca i kažiiprsta da biste je lakše ubacili na dno vagine.

4. Čučnite ili stanite jednom nogom na stolicu iii na ivicu kade.

5. Stavite dijafragmu što dublje, sa udubljenom, premazanom stranom napred.

6. Pošto ste proverili dve tačke na koje treba da se osloni, otpustite ivice i jednim prstom pritisnite donji deo ivice.

7. Proverite da li dobro stoji tako što ćete prstom opipati grlić da se uverite da je potpuno prekriven. Ako je dijafragma dobro postavljena, ne oseća se ništa.

8. Da biste je izvadili, pokretom palca na dole izbacite prsten koji se nalazi neposredno iza simfize.

Koje su prednosti dijafragme?

Dijafragma je apsolutno neškodljiva, odnosno ne predstavlja nikakvu opasnost po zdravlje. U najgorem slučaju, može dovesti do alergičnìh reakcija na gumu ili spermiccde, ali to nije ništa ozbiljno.

Kontraceptivno dejstvo je trenutno i u potpunosti prestaje kad je skinete. Sluzokoža materica ostaje netaknuta.

Odgovara svim ženama i svim starosnim grupama. Kontraindikacije su čisto anatomske ili prolazne.

Predstavlja zaštitu od bolesti koje se prenose putem seksa. U naše doba, kad te bolesti postaju sve rasprostranjenije, to je značajna prednost.

Dijafragma predstavlja dvostruku prepreku koja štiti i od sperme, i od klica virusa koji se eventualno  nalaze u njoj; to je i mehanička prepreka, jer prekriva grlić, i hemijska, jer sadrži spermicide koji su istovremeno i baktericidi.

Primorava na bolje održavanje higijene vagine. Uostalom, primećuje se da žene koje koriste dijafragmu rede dobijaju zapaljenja grlića materice i rak grlića materiee, što je često povezano sa infekcijama.

To je povremeno sredstvo za kontracepciju koje se koristi samo u slučaju potrebe. Može da bude veoma zgodno za žene koje retko imaju seksualne odnose.

Dijafragma nije skupa i u mnogim zemljama se dobija preko Socijalnog osiguranja. Ali, ako su seksualni odnosi česti, onda spermicidni gel može postati skup.

Dijafragma je veoma efikasna ako ste jako motivisani i ako ste spremni da prihvatite stege koje nameće.

Koje su mane dijafragme?

Nameće neke stege:

 • morate da prodete kroz malu obuku da biste naučili da je pravilno stavljate,
 • morate je sistematski stavljati i vaditi prilikom svakog seksualnog odnosa i pridriavati se vremenskih ograničenja: stavljanja najviše četiri sata pre odnosa, a vadenje tek posle najmanje četiri sata;
 • podrazumeva izvesne radnje koje zahtevaju da poznajete svoje telo da biste ih izveli;
 • ne ostavlja mnogo slobode i spontanosti u seksualnom odnosu, čak ni ako je stavite unapred.

Njenu efkasnost lako mogu da potru neke nenpreznosti:

 • ako zaboravite da je stavite, na primer prilikom nekog „iznenadnog“ seksualnog odnosa;
 • ako ste neiskusni ili ako je stavljate u prevelikoj žurbi;
 • ako ne poštujete pravila za upotrebu (ako zaboravite da dodate pomadu u slučaju ponovljenog odnosa, ako se suviše rano operate posle odnosa itd.)
 • ako se dijafragma pomeri tokom snošaja, što je moguće;
 • ako lekar ima otpor prema dijafragmi, pa vam ne da dovoljno pouzdana objašnjenja, ili ako nije dovoljno iskusan, pa vam ne odredi pravu veličinu.
 • može da izazove neke alergijske reakcije na gumu ili spermicide, ali one nisu ni malo opasne.Dovoljno je da promenite dijafragmu ili spermicid.
 • isticanje spermicida iz vagine je ponekad neprijatno.
 • dijafragma može ponekad ići na ruku infekcijama mokraćne bešike.

Kada ne možete upotrebljavati dijafragmu?

Treba izbegavati da koristite dijafragmu u sledećim slučajevima:

 • tokom prvih nedelja posle porodjaja, jer je vagina proširena, a mišići medjice još nisu povratili tonus
 • na samo početku seksualnog odnosa jer je vagina još uska i ravna i tek treba da se raširi
 • u slučaju lokalne infekcije, ponavljanih cistitisa, raka materice ili raka vagine.

Lekar vam može savetovati da je ne koristite:

 • ako je grlić materice iskrivljen ili veoma zabačen
 • ako su mišići vagine opušteni
 • ako je materica spuštena; to je prolapsus.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts