|

Koje su prednosti i mane predbračnog ugovora?

(Pred)bračni ugovor je pravni dokument koji par sklapa pre braka kako bi regulisao svoje finansijske i imovinske odnose u slučaju razvoda ili smrti jednog od partnera. Iako možda zvuči neromantično, predbračni ugovori imaju svoje prednosti i mane koje treba pažljivo razmotriti pre nego što se odlučite da ga potpišete. 

U nastavku ovog teksta, dublje ćemo objasniti šta je to predbračni ugovor i šta on podrazumeva i istražićemo njegove prednosti i mane kako biste doneli informisanu odluku o tome da li je to pravi korak za vas.

Postupak potpisivanja predbračnog ugovora

Kako bismo dublje istražili prednosti i mane predbračnih ugovora, važno je razumeti proces njihovog potpisivanja. Ovaj proces uključuje nekoliko ključnih koraka:

 • Razgovor i planiranje – prvi korak je otvoren razgovor između partnera o potrebi za predbračnim ugovorom. Ovo je važno kako bi se obe strane složile da je to koristan korak i da razumeju njegovu svrhu. Takođe, u ovom koraku partneri će razgovarati o imovini koju žele da zaštite ili podele.
 • Angažovanje pravnika – nakon što se postigne saglasnost, sledeći korak je angažovanje pravnog lica, a najbolje je da to bude specijalizovani advokat za porodično pravo. Svaka strana treba da ima svojeg advokata koji će ih zastupati tokom procesa izrade ugovora. To je važno kako bi se obezbedilo da ugovor bude pravičan i pravno valjan.
 • Pregled finansijskih informacija – oba partnera će morati da obezbede potpune i tačne finansijske informacije svom advokatu. Ovo uključuje imovinu, dugove, prihode i sve druge relevantne informacije koje će se koristiti pri izradi ugovora.
 • Sastavljanje ugovora – advokati će zajedno sa svojim klijentima izraditi predbračni ugovor. Ovaj dokument će sadržavati detalje o tome kako će se imovina podeliti u slučaju razvoda ili smrti, kao i druge relevantne klauzule.
 • Pregled i revizija – nakon izrade ugovora, advokati će pregledati dokument sa svojim klijentima kako bi se uverili da su svi detalji tačno navedeni i da su interesi njihovih klijenata zaštićeni.
 • Potpisivanje ugovora – kada obe strane budu zadovoljne sadržajem ugovora, ugovor će biti potpisan. Obično se potpisuje u prisustvu javnog beležnika kako bi se osigurala pravna valjanost ugovora.
 • Ažuriranje i izmene – tokom braka, partneri se mogu odlučiti za izmene ugovora kako bi odražavali promenjene okolnosti. Ovo zahteva ponovno angažovanje advokata i izmenu ugovora u skladu sa novim zahtevima.

Prednosti predbračnog ugovora

Predbračni ugovor može biti izuzetno koristan alat za upravljanje imovinom i finansijama u slučaju razvoda braka ili smrti partnera, a evo nekoliko glavnih prednosti ovog ugovora:

 • Zaštita imovine – jedna od najčešćih prednosti predbračnog ugovora je zaštita imovine koju ste doneli u brak. To uključuje imovinu kao što su nekretnine, štedni računi, akcije i hartije od vrednosti. Ako dođe do razvoda, ugovor može jasno odrediti kako će se ta imovina podeliti, čime se smanjuje potencijal za spor i sudski postupak.
 • Planiranje nasledstva – predbračni ugovori takođe mogu regulisati kako će se imovina rasporediti u slučaju smrti jednog od partnera što ovakav brak u pogledu nasleđivanja čini daleko naprednijim od braka bez ugovora ili vanbračne zajednice. To može biti posebno korisno ako jedan ili oba partnera imaju decu iz prethodnih brakova i žele da osiguraju da deca dobiju odgovarajuću naslednu imovinu.
 • Smanjenje finansijskog stresa – razvod može biti emocionalno iscrpljujuć događaj, a finansijski sporovi mogu dodatno komplikovati situaciju. Predbračni ugovor može smanjiti stres i anksioznost jer unapred definiše finansijske uslove razvoda.
 • Očuvanje poslovne imovine – ako jedan ili oba partnera imaju sopstvene poslovne interese, predbračni ugovor može pomoći u zaštiti tih interesa od potencijalnih zahteva za deobu tokom razvoda.
 • Pouzdanost i predvidljivost – ovaj ugovori obezbeđuju pouzdanost i predvidljivost u vezi sa finansijskim odnosima. Partneri znaju tačno šta mogu očekivati u slučaju razvoda ili smrti, što može doprineti boljoj komunikaciji i međusobnom razumevanju.

Mane predbračnog ugovora

Iako jako praktičan i primenljiv, predbračni ugovor ponekad može imati loš uticaj na brak. Evo nekoliko mana koje se najčešće izdvajaju kada je u pitanju ova vrsta ugovora:

 • Emocionalna pitanja – potpisivanje predbračnog ugovora može izazvati emocionalnu napetost i sumnju u vezi sa namerama partnera. Partneri mogu osećati da se njihova veza zasniva na nepoverenju i nedostatku vere u trajnost braka.
 • Promenljive okolnosti – predbračni ugovori su obično sklopljeni na osnovu trenutnih okolnosti i finansijskog stanja partnera. Međutim, tokom braka se često menjaju okolnosti, uključujući prihod, imovinu i porodične obaveze. Ugovor može postati zastareo ili neprikladan tokom vremena.
 • Potencijalno nesprovođenje – iako je predbračni ugovor pravno obavezujući dokument, postoji mogućnost da se ne sprovede onako kako je planirano. Sudovi imaju pravo da ponište određene klauzule u ugovoru ako smatraju da su nepravične ili nepoštene.
 • Smanjenje fleksibilnosti – predbračni ugovor može ograničiti finansijsku fleksibilnost partnera tokom braka. Može biti teško prilagoditi se promenjenim okolnostima ili izvršiti izmene ugovora bez obaziranja na pravnu proceduru.

Pitanje da li treba potpisati predbračni ugovor zavisi od vaše individualne situacije i vrednosti. Važno je da pažljivo razmotrite prednosti i mane ovog pravnog dokumenta pre nego što donesete odluku. Ako smatrate da vam predbračni ugovor može pružiti finansijsku zaštitu i mir uma u slučaju razvoda ili smrti, onda bi trebalo ozbiljno da razmotrite ovu opciju. 

Međutim, takođe je važno imati na umu da brak nije samo pravna transakcija, već i emocionalna veza, te da potpisivanje ugovora može uticati na njegovu dinamiku. Stoga, otvoren i iskren razgovor sa partnerom, uz pravno savetovanje, može biti ključ uspešnog donošenja odluke o predbračnom ugovoru.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts