Šta je vanmaterična trudnoća i kako je prepoznati

Šta je vanmaterična trudnoća?

Vanmaterična trudnoća je usađivanje i razvijanje oplođene jajne ćelije van materice, i to uglavnom u jajovodima. Retko se desi da se jajašce ugnjezdi u donjem stomaku ili na jajniku.

S obzirom na to da nijedna od ovih lokacija ne omogućava oplođenoj jajnoj ćeliji neophodne uslove za razvijanje, pre ili kasnije dešava se prekid trudnoće.

Uzroci vanmaterične trudnoće

Menstruacija izostaje kod vanmaterične trudnoće, isto kao i kod normalne trudnoće.

Uzroci vanmaterične trudnoće su uglavnom različite nepravilnosti na putu kojim oplođena jajna ćelija treba da prodje kako bi stigla do materice. Kada se zbog pogrešno lečenih, ili nezalečenih polnih i drugih infekcija pojave razne priraslice, ponašaju se kao neka vrsta prepreke da oploćeno jajašce ode u matericu. Uzroci prepreka na putu oplodjenog jajašca mogu biti: polno prenosive bolesti, kao što je hlamidija, upala slepog creva, endometrioza, upala jajnika ili jajovoda, posledice pobačaja, ranije vanmaterične trudnoće…

Tu su na primer nedovoljno razvijena, ili takozvana iskrivljena materica, uzroci mogu biti i prirasli jajovodi, odebljala, neravna sluzokoža, koji su prepreka da jajašce stigne u matericu. Navedene nepravilnosti mogu biti posledica nekih upala unutrašnjih polnih organa. Oplođena jajna ćelija može da se ugnjezdi i u grlići materice i onda je nazivamo cervikalnom trudnoćom.

vanmatericna trudnoca

Koji su prvi simptomi i kako ih prepoznati

Menstruacija će izostati, a osim ovog tipičnog simptoma, u slučaju vanmaterične trudnoće, takođe su mogući i drugi znaci drugog stanja – mučnina, nesvestica, povraćanje… ali su manje izraženi nego kod uobičajene regularne trudnoće. Test za trudnoću takodje će pokazati daste u drugom stanju.

Kako se otkriva vanmaterična trudnoća i kako je prepoznati?

Najčešće se dve do tri sedmice nakon izostanka menstruacije, javljaju prve naznake da je u pitanju vanmaterična trudnoća a to su uglavnom bolovi. Počinje iznenadnim jakim bolom u donjem stomaku, možete prebledeti, onesvestiti se, imaćete ubrzan puls a može se desiti i povraćanje. Osim toga, iskustva kažu da se nekada dešava i blago krvarenje. Što se tiče simptoma, vanmaterična trudnoća je poznata kao kameleon jer simtomi mogu biti isti kao kod upale jajnika ili slepog creva, zatim na spontani pobačaj ili jednostavno bolove u stomaku, crevima…

Kako reagovati?

U slučaju da ste primetili znakove koji ukazuju na vanmateričnu trudnoću, pomoć morate potražiti od ginekologa i to u bolnici. Važno je da odmah, bez odlaganja odete u bolnicu posebno ako trpite jake bolove.

Trudite se da se polako krećete, i potražite pomoć odnosno da Vas neko odvede do lekara.

Da li se vanmaterična trudnoća vidi na ultra zvuku?

Da. Ginekolog će ultrazvukom sa sigurnošću konstatovati da li je reč o vanmateričnoj trudnoći ili ne.

Kada se bez dileme dijagnostikuje da se radi o vanmateričnoj trudnoći, ona se završava kiretažom, zapravo operacijom kako bi se sprečilo unutrašnje i spoljnje krvarenje. Nakon toga sledi lečenje i oporavak.Prekid vanmaterične trudnoće može da nastupi i postepenim stezanjem jajovoda. Tada se osećaju jači i slabiji bolovi na mah i desi se oskudno krvarenje. Krvarenje može poduže da traje a bolovi će se postepeno smanjivati.

Znajte da vanmaterična trudnoća može biti opasna po život usled unutrašnjeg krvarenja u trbušnoj duplji zbog prskanja krvnih sudova.

Oporavak i lečenje

Ako ste imali vanmateričnu trudnoću, posavetujte se sa vašim ginekologom šta treba da radite po pitanju oporavka i on će Vam dati odgovore na pitanja o tome koliko vremena treba da prodje da biste počeli da planirate narednu trudnoću. Obično je potrebno da prodje 3 meseca, ali je stvar individualna.

Statistika

Vanmaterična trudnoća se dogodi kod 0,3-1,5 procenata svih trudnoća.

Infekcije unutrašnjih genitalnih organa povećavaju rizik od vanmaterične trudnoće za šest do deset puta.

Predstavlja opasnost po život pacijentkinja i uzrok je 13 posto smrtnih slučajeva koji su u vezi sa graviditetom.

Cervikalna trudnoća je vrlo retka i javlja tek u 0,1 odsto vanmateričnih trudnoća.

Vanmaterična trudnoća sa oplodjenom jajnom ćelijom u jajovodima se javlja u 95 odsto slučajeva.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts