Povišen hemoglobin u krvi kod dece

Analiza krvi u laboratoriji može nam omogućiti da mnogo toga pročitamo o našem zdravstvenom stanju. Neke povišene ili smanjene vrednosti ukazuju na odredjene poremećaje za koje je potrebno, nakon eventualnih dodatnih analiza, pravovremeno lečenje, naročito kada su u pitanju deca.

Normalne vrednosti za nivo hemoglobina u krvi su različite kod muškaraca, žena, kod dece i kod beba ili trudnica. Kod dece je uobičajen nivo za hemoglobin u krvi – od 11 do 16 g/dl ili 6,8 do 9,9 molova po litru. Ipak, kod dece prag zavisi od pola i starosti.Kod odraslih su referentne normalne vrednosti nešto više.

Na listi sa rezultatima krvi hemoglobin se obeležava oznakama Hb ili Hgb.

Ako je nivo hemoglobina u krvi ispod normalnih vrednosti, tada dolazi do anemije.

hemoglobin u krvi

Šta je hemoglobin?

Hemoglobin je metaloprotein i sadrži metal – gvožđe, a nalazi se u crvenim krvnim zrncima – eritrocitima. Osnovna funcija mu je da prenese kiseonik od pluća do drugih delova tela. Takodje, važna je i njegova uloga u prenosu ugljen dioksida od tkiva nazad u pluća.

Hemoglobin ima i jaku sposobnost da za sebe veže ugljen-monoksid kao što su dim iz duvana ili izduvni gasovi automobila. S tim u vezi, i male količine ugljen-monoksida znatno će smanjiti sposobnost hemoglobina da prenosi kiseonik pa mogu nastupiti zdravstveni problemi. Upravo zbog toga, kada iz vazduha udišemo veću količinu ugljen-monoksida, dolazi do glavobolje i povraćanja a nekada dodje i do gubljenja svesti. Pušači su posebno osetljiva grupa jer su dodatno izloženi štetnim gasovima.

Bolesti usled poremećenog hemoglobina

Smanjenje nivoa hemoglobina u krvi, direktno smanjuje kapacitet krvi da prenosi kiseonik i dovodi do anemije. Uzrok ovog poremećaja je uglavnom nedostatak gvožđa . Druge anemije su srpasta anemija koja je prisutna na afričkom kontinentu.

Zanimljivo je da , kada crvena krvna zrnca dođu do kraja svog života što je oko 4 meseca, ona se zajedno sa hemoglobinom koji sadrže, razgrađuju u jetri, a gvožđe se reciklira.

Medjutim, ako se desi suprotna situacija a to je povišen hemoglobin, to ne znači da je i broj eritrocita povećan. Svaka ćelija u telu inače nema jednaku količinu hemoglobina a moguće je čak i stanje kada je povišen nivoa hemoglobina a broj crvenih krvnih zrnaca je ispod normalnih vrednosti.

Zašto je povećan nivo hemogolobina

Hemoglobin u krvi kako kod dece tako i kod odraslih ljudi, može biti povećan da bi se nadoknadio nizak nivo kiseonika u krvi na primer usled slabe funkcije srca ili pluća. Može biti uvećan i zbog jače produkcije eritropoetina iz bubrega a koji pojačava proizvodnju crvenih krvnih zrnaca.Hemoglobin može imati više vrednosti i ako se uzimaju lekovi koji stimulišu proizvodnju crvenih krvnih zrnaca, zatim u slučaju da postoje neke disfunkcije koštane srži. Takodje, pri većim nadmorskim visinama,povećava se broj crvenih krvnih zrnaca, kao posledica smanjene koncentracije kiseonika u vazduhu.

Bolesti i stanja koja su uzrok povećanja hemoglobina u krvi:

– Srčane bolesti
– Dehidriranost
– Tumor na jetri i bubrezima
– Emfizem
– Doping u sportu
– Otkazivanje srca.
– Neke bolesti pluća.

Hemoglobin je u uskoj vezi sa bilirubinima jer oko 80 % bilirubina nastaje razgradnjom hemoglobina iz eritrocita. Normalne vrednosti u krvi su 3-30 mikromola/L. Čak i mali porast bilirubina je simptom da je promenjena funcija jetre. Uzroci takodje mogu biti i lečenje tetraciklinima i antiinflamatornim lekovima, kamen u žuči, virusne upale, hepatitis tipa A, B i C.

Retko biti povišen zbog nekih abnormalnosti enzimskog sistema u organizmu, kao i kao posledica dugotrajnog gladovanja ili nedovoljnog unosa hranljivih materija.

Snižene vrednosti bilirubina nemaju veći dijagnostički značaj.

hemoglobin kod dece2

Lečenje

Policitemija rubra vera je bolest koja se karakteriše izraženim crvenilom kože i sluzokože, koja je vidljiva. Slezina je uvećana, a i broj eritrocita i koncentracija hemoglobina i trombocita.

Ova bolest ima odlike maligne bolesti, ali ima mišljenja da je uzročnik virus. Definitivno objašnjenje i detalji uzroka još nisu na raspolaganju.

Kod obolelog, jako uvećanje broja i mase eritrocita u krvi, povećava se i gustina krvi. Simptomi koji ukazuju na ovu bolest mogu biti glavobolja, osećaj slabosti i malaksalosti, brzo umaranje… Nekada oboleli pate od zujanja u ušima i oslabljenog sluha. Vidljiva je izraženo rumena boja u licu.

Terapija

Lečenje se prepušta lekarima i kod početka bolesti primenjuju se venepunkcije, odnosno ispuštanje odredjene količine krvi sedmično, a nakon prve terašije, sve manje količine krvi na sve redji vremenski period (2 do 3 meseca)

U terapiji se nekada koriste citostatici ili radioktivni fosfor.

Napomena-tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje stručno mišljenje.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts