Bonton – pravila lepog ponašanja

Učestalost poslovnih ali i privatnih kontakata gde je neophodno poznavati bar osnovna pravila ponašanja, zahteva minimalno poznavanja bontona. Bonton ili lepo ponašanje, jezapravo skup pravila koja će Vam pomoći da budemo pristojni prema drugim osobama, da se svi osećaju prijatno i da ne uzmeniravamo ljude na koje smo upućeni kako u privatnom tako i u poslovnim svetu.

Bonton pravila odnose se na mnoge sfere društvenog života, a mi Vam predstavljamo neka od njih.

Ponašanje u restoranu i ponašanje za stolom

Kada žena i muškarac ulaze u restoran uvek prvi ulazi muškarac. U restoran se ulazi i izlazi bez pozdravljanja, osim ako Vas prilikom ulaska ne pozdravi neko od osoblja.

Muškarac takodje bira sto u restoranu, ali svakako u dogovoru sa damom kojoj treba da pomogne da skine ili obuče mantil ili kaput. Kada treba da se sedne za sto, muškarac dami nudi najprikladnije mesto koje nikako ne sme biti pored prolaza ili okrenuto ka zidu.

Muškarac ne treba da sedne prvi, već treba da pomogne dami da se smesti i da joj pridrži stolicu, nakon čega i on seda. Kada se bira jelo, žena ima prednost i ako je na stolu samo jedan jalovnik, najpre se daje dami, pa tek onda muškarac bira šta će poručiti.

bonton u restoranu

Komunikaciju sa konobarom treba da obavlja muškarac, koji i naručuje, tako da se dama osoblju restorana obraća isključivo preko kavaljera. Kada je izbor pića u pitanju, on se prepušta muškarcu, ali nakon konsultacija sa damom. Nikada se ne naručuje najjeftinije piće. Ako dama insistira na nekom jednostavnijem jelu, muškaracu se ne preporučuje posebnog ni specijalnog jela.

Lepi maniri nalažu da nema grubog objašnjavanja sa konobarima, već kavaljer treba da se obratiti šefu sale ili poslovođi. Kada hrana stigne, muškarac ne počinje prvi sa jelom, već žena. Nema razgovora sa hranom u ustima kao ni listanja novina. Razgovor treba da bude tih i umeren, kao i gastikuliranje.

Kada je reč o dami, ne sme se za stolom popravljati na primer šminka ili frizura. Zbog toga se odlazi do toaleta.

Ako se desi da u restoranu prospete jelo ili Vam padne pribor, dužnost konobaraje da to sredi. Nikako ne pokušavajte sami da čistite nered ili da se izvinjavate konobaru, jer je njegova dužnost da sredi nered ili donese drugi pribor. Zahvalnost pokažite napojnicom.

Konobari u restoranima se oslovljavaju sa “gospodine”, a konobarice sa “gospođo” ili “gospođice”. Ne preporučuje se upuštanje u razgovore s osobljem restorana, čak ni ako ih poznajete.

Plaćanje u restoranu obično je obaveza kavaljera mada se može odstupiti pa tako i žena može ravnopravno da učestvuje u plaćanju računa. Možda je najbolje da muškarac plati kompletan račun, a da se kasnije podele troškovi, naravno van restorana.

Kada se iz restorana odlazi, žena izlazi prva, a onda i muškarac. Ostavite sto i stolice urednim.

Predstavljanje i pozdravljanje

Pravilo dobrog ponašanja nalaže da se mladja osoba uvek predstavlja starijoj, muškarac dami, a osoba na nižem položaju osobi na višem. Kada nekoga predstavljate, nije dovoljno samo ime i prezime već treba dodati i profesiju ili nešto slično što će bliže predstaviti osobu, kako bi im bilo lakše da eventualno povedu razgovor. Kada sebe predstavljate, dovoljno je samo ime.

Razgovor posle upoznavanja prvo počinje žena, ili osoba koja je starija.

Na poslu, novog člana kolektiva predstavlja rukovodilac ili neki stariji član kolektiva, tako što će prvo reći ime novog saradnika i njegovo novo radno mesto, a zatim i imena ostalih. Ako se novi člana kolektiva predstavlja na sastanku, potrebno je da ustane i blago se nakloni. Žene ne treba da ustaju, osim na većim skupovima.

Ako žene predstavljaju nove saradnike, ne treba da ustaju osim ako nova radnica nije žena koja je starija.

bonton rukovanje

Kada se s nekim pozdravljate, a po sredi je upoznavanje, gledajte osobu u oči, a pri rukovanju stisak ne sme biti ni mlitav ali ni prejak. Rukovanje – Ruku prva treba da pruži žena ili onaj ko je stariji. Stariji muškarac mladoj ženi prvi pruža ruku. Pruženu ruku treba uvek prihvatiti jer ako to ne uradite, to će se smatrati uvredom.

Ako nosite rukavice, skinute ih pri rukovanju.

Telefoniranje i bonton

I pri upotrebi telefona neophodno je poštovati neka pravila lepog ponašanja.

Izuzev kod važnih i hitnih situacija, nikome se ne telefonira od 22 do 9 časova ujutru kao ni od 14 do 17 časova poslepodne. U to vreme ipak možemo telefonirati ako nam je osoba koju zovemo to dozvolila ili rekla da u to vreme očekuje Vaš poziv. Takodje, intimne prijatelje možemo zvati vam onih „nepoželjnih termina“ . Poslovni telefonski razgovori mogu se obavljati pre devet sati ujutru.

Ako baš zovemo u nevreme, naša obaveza je da osobu s druge strane žice pitamo da li ih uznemiravamo i da se izvinimo.

telefoniranje bonton

Kada uspostavimo vezu, najpre treba da se predstavimo, a onda i da potražimo osobu sa kojom treba da razgovaramo telefonom. Ako smo u prostoriji sa više telefona, moramo staviti do znanja da nas tudji razgovori ne zanimaju, dakle – bez prisluškivanja i komentarisanja.

Prilikom razgovora telefonom, rečenice treba da budu kratke i jasne, da bi nas sagovornik bolje razumeo. Razgovori ne trebada da budu dugi osim u posebnim slučajevima. Ako koristimo tudj telefon, treba se zahvaliti a ako smo obavili medjunarodni razgovor, obavezno i ponuditi naknadu.

Dok obavljamo poslovne razgovore, obavezno je da pri ruci imamo olovku i papir da nas sagovornik ne bi čekao.

Bonton i ponašanje u kancelariji

Prema pravilima poslovnog bontona, žena treba prva da pruži ruku prilikom rukovanja sa muškarcem.

Potčinjeni se prvi javlja nadređenom osim kada šef ulazi u prostoriju gde sede potčinjeni kada je njegova dužnost da prvi pozdravi sve prisutne.

Možete preskočiti rukovanje ali ako volite taj način pozdravljanja, znajte da žena prva pruža ruku muškarcu. Stisak treba da je kratak, bez drmanja i stezanja. Ako ste se rukovali sa jednim kolegom u kancelariji, pravila nalažu da to treba da uradite i sa svima koji su prisutni.

Žena se, nezavisno od godina i položaja, nikada ne predstavlja prva muškarcu osim ako nije reč o tome da je žena studentkinja a muškarac stariji profesor.

Kada ste na poslu, kucajte samo na ona vrata iza kojih sedi manje od troje ljudi. U prostorije gde sedi mnogo ljudi, ulazi se bez kucanja.

Kada udjete u kabinet direktora ili šefa, na stolicu treba da sednete tek kada sedne i on.

Iako u privatnom životu, pravi džentlmen treba da propusti damu pri ulasku u prostoriju, u poslovnom svetu pravila nalažu da prvi ulazi i izlazi onaj ko je najbliži vratima, bez obzira da li se radi o muškarcu ili ženi.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts