Polaganje državnog ispita u Srbiji – najčešća pitanja

Polaganje državnog ispita nosi sa sobom brojne nedoumoce. U svakom slučaju, neka Vas Vaš poslodavac uputi na pravu adresu i da osnovne informacije, dok konkretnije stvari možete saznati u resornom ministarstvu gde se ispit polaže. Pri svakom ministarstvu postoji informativna služba koja obično telefonom daje uputstva i informacije o potrebnoj dokumentaciji, literaturi za pripremu ispita i terminima polaganja.

Najčešća pitanja u vezi sa polaganjem državnog ispita su u vezi sa tim da li osoba koja se prijavljuje za ispit, mora da bude u radnom odnosu i koliki staž treba da ima.

Da biste se prijavili za državni ispit ne morate da budete u radnom odnosu; ali je potrebno da imate obavljen pripravnički staž . Uslovi poslodavaca – Državni ispit nije uslov za zaposlenje kod svih profesija.

Polaganje drzavnog ispita

Još jedno često pitanje je – gde se polaže državni ispit? To zavisi od toga gde ste obavili pripravnički staž i o kojoj profesiji je reč , pa se tako, ispit za one iz medicinske struke obavlja u Ministarstvu zdravlja, za prosvetne radnike u Ministarstvu prosvete, za državne službenike polaganje državnog ispita je u Ministarstvu pravde… Odgovor na pitanje – koliko košta državni ispit zavisi od toga o kojoj profesiji je reč, jer se cene razlikuju. Plaća se polaganje ispita kao i republička administrativna taksa. Ispit se uglavnom polaže usmeno.

Kako izgleda cela procedura?

Državni stručni ispit se polaže pred stručnom komisijom koju odredjuje resorni ministar , i javan je.

Termini-Polaganje ispita organizuje se nekoliko puta mesečno tokom cele godine osim u avgustu. Svaki kandidat koji položi ispit dobija uverenje o tome. Na sajtu svakog ministarstva postoje brojevi telefona namenjeni dobijanju bližih informacija o terminima za polaganje.

drzavni ispit2

Prijavu ispita može podneti sam kandidat ali i poslodavac, odnosno organizacija u kojoj kandidat radi.

Nakon prijave, o datumu, mestu, vremenu i visini naknade za polaganje ispita, kandidat se pismeno obaveštava.

Prijave za polaganje mogu se slati tokom cele godine, a poziv kandidatu dostavlja se 30 dana pre termina polaganja ispita.

Ko ima obavezu polaganja državnog ispita u Srbiji?

Državni službenik može da obavlja poslove državne uprave ako je položio državni stručni ispit, prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika. Državni službenik na probnom radu sa zasnovanim radnim odnosom na neodređeno vreme polaže državni stručni ispit do isteka probnog rada, a pripravnik jedužan da ispit položi do isteka pripravničkog staža.

Propisani su i izuzeci od obaveznosti polaganja državnog stručnog ispita. Ispit ne polažu službenici u sudovima, javnim tužilaštvima i Republičkom javnom pravobranilaštvu koji polažu pravosudni ispit. Takodje, postoji i mogućnost polaganja posebnog stručnog ispit koji se polaže umesto državnog stručnog ispita, u cilju zaposlenja na radnim mestima sa nekim posebnim dužnostima i ovlašćenjima.

Državni stručni ispit mogu polagati i osobe koje imaju zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, ali i lica zainteresovana za rad na poslovima za čije obavljanje je potreban položen državni stručni ispit.

Ispitni predmeti za kandidate sa visokim obrazovanjem razlikuju se u odnosu na kandidate sa visokim obrazovanjem. Neki od predmeta su : Ustavno uređenje, Osnovi sistema Evropske unije, Sistem državne uprave, Radno zakonodavstvo, Kancelarijsko poslovanje, Osnovi sistema državne uprave i ustavnog uređenja, Osnovi sistema radnih odnosa i radni odnosi u organima državne uprave.

Iskustva govore da je prošlost kada je ovaj ispit bio samo formalnost. Jako bitno da ispitivača uverite da ste to čitali i naučili gradivo. Na ispit se obično ulazi u grupama od tri to pet kandidata. Postoji mogućnost popravnog ispita mada je prolaznost relativno visoka.

Potrebna dokumentacija za prijavu polaganja državnog ispita

  1. Zahtev ministarstvu za polaganje ispita u slobodnoj formi,
  2. Overena fotokopija diplome,
  3. Overena fotokopija radne knjižice , a u slučaju obavljenog volonterskog staža original potvrde od ustanove gde je obavljen staž,
  4. Primerak uplatnice.

Državni stručni ispit se inače sastoji iz opšteg i posebnog dela. Opšti deo sadrži pitanja o ustavu, radnom zakonodavstvu i administraciji, dok poseban deo zavisi od poslova za koja se kandidat osposobljava.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts