Zlatna jabuka i devet paunica

Autor: srpska narodna književnost
Književni rod: epika
Književna vrsta: narodna bajka

Tema lektire “ Zlatna jabuka i devet paunica „

Osnovnom temom srpske narodne bajke “ Zlatna jabuka i devet paunica “ se može smatrati ljubav između dvoje mladih ljudi. Ali nije to bilo kakva ljubav, već ona istinska, čista u kojoj je svako spreman na razna odricanja i ustupke, samo da bi bio sa voljenom osobom.

Mesto i vreme radnje

Kao i u svim bajkama, gotovo je nemoguće precizno reći tačno vreme i mesto radnje. Zato, ukoliko budete imali da pišete sastav na temu ove bajke, predlažem vam da ipak izbegnete analizu vremena i mesta radnje u bajci. Jer postoje tumači, koji žele da precizno odrede sve prilikom analize, a to je ipak malo kompleksnije pitanje u ovom slučaju.

Analiza lektire „Zlatna jabuka i devet paunica“

Na samom početku analize srpske narodne bajke “ Zlatna jabuka i devet paunica “ treba imati na umu književnu vrstu kojoj ovo delo pripada. Pod pojmom bajke se podrazumeva; “ kompleksna pripovetka, sastavljena od niza motiva, od kojih osnovni motiv mora imati karakter čudesnog „.

Kada to znate, ne sumnjam da će vam biti lako i da uradite analizu dela.

Sama bajka je vrlo sažeta, napeta i izuzetno zanimljiva. Prisutni su brojni motivi koji razvijaju priču, a između ostalih: borba između dobra i zla, motiv čiste ljubavi i potrage za njom, motiv borbe sa fantastičnim bićima, motiv nadmudrivanja i mnogi drugi.

zlatna jabuka i devet paunica

Ne treba zaboraviti ni govor životinja, koji je vrlo specifičan za ovu književnu vrstu.

Kao i većina drugih bajki, tako i ova ima uobičajen, to jest stereotipan početak i kraj. A ono što nijednog čitaoca ne može ostaviti ravnodušnim jeste lepota kazivanja narodnog pripovedača, koji se sve vreme trudi da održi živost radnje. Govoreći čistim, narodnim jezikom on to vrlo lako postiže, a uz to daje i brojne epitete, koje kazivanje čine još lepšim i raskošnijim. Pored epiteta, postoji i veliki broj stilskih figura, kojima se upotpunjuje lepota kazivanja. Između ostalih javljaju se hiperbola i gradacija.

Ponavljanje je jedna od karakteristika kazivanja u narodnoj tradiciji, pa je tako i u lektiri “ Zlatna jabuka i devet paunica “ prisutno.

Ova književna vrsta je poznata po motivu pobede dobra nad zlim, pa je prisutan i motiv borbe. Tako je u lektiri “ Zlatna jabuka i devet paunica “ mladi carević i njegova voljena prikazan kao simbol dobra. A kao simboli zla javljaju se različiti likovi i njihovi postupci, poput: bratske ljubomore, izdaje sluge, ali i zmajeve želje da otme devojku. Međutim, kako je suštinski plemenit, mladi carević iz svih ovih situacija ipak izlazi kao pobednik.

Likovi u bajci „Zlatna jabuka i devet paunica“

Iako u lektiri “ Zlatna jabuka i devet paunica “ postoji mnoštvo likova, što ljudi što životinja, analiza bi trebalo da se tiče samo dva glavna lika, a to su mladić i njegova voljena. Ono što je prvo upada u oči prilikom čitanja srpske narodne bajke “ Zlatna jabuka i devet paunica “ jeste snaga i čistota njihove ljubavi. Ni jedno ni drugo ne odustaju od ljubavi, bez obzira na sve prepreke na koje nailaze.

Što se osobina tiče, za mladog carevića se može reći da je: plemenit, požrtvovan, spretan, odlučan, istrajan, čistog srca, spreman da rizikuje kako bi spasao svoju voljenu. Ali je u pojedinim trenucima vidljiva i njegova surovost, kao u sceni kada naređuje da se starica kazni ili kada odseca glavu slugi koji ga je izdao. Međutim, iako na prvi pogled izgleda da je surov, čini mi se da je bolje reći da je pravedan.

Većina osobina koje krase mladića, krase i njegovu voljenu. Jer i ona je plemenita, čistog srca i nadasve, iskreno voli carevića.

Pored glavnih likova, prisutni su i likovi karakteristični za bajke, poput: cara, babe, pustinjaka, ali i likovi životinja, kojima prvo carević pomaže kada se nađu u nevolji, a one mu zatim uzvraćaju kada se on sam nađe u nevolji. Naravno, ne treba zaboraviti ni lik zmaja, koji je vrlo čest u bajkama. A tu su i životinje koje govore, što je opet uobičajeno za ovu književnu vrstu.

Prepričana bajka „Zlatna jabuka i devet paunica“

Da ne bismo prepričavali celu bajku, uzevši u obzir da tekst nije naročito dugačak, svakako vam preporučujem da je pročitate, a naročito ukoliko imate za domaći sastav sa temom lektire “ Zlatna jabuka i devet paunica „.
Kao i većina bajki, tako i bajka “ Zlatna jabuka i devet paunica “ počinje čuvenom rečenicom: “ Bio jedan car… „. Taj car je imao tri sina, a ispred njegovog dvorca se nalazilo drvo jabuke. Međutim, to nije bila obična jabuka već zlatna. Ali ono što je mučilo tog cara, jeste što je jabuka svake noći cvetala i zrila, ali ju je neko svaki put obrao. Zato su careva tri sina pokušala da otkriju ko to svake noći bere njihovu jabuku. Najstariji sin je pokušao, ali je zaspao i nije video ko dolazi noću. Isto tako i srednji. Međutim, kada je došao red na najmlađeg sina, on je spavao do ponoći, a onda se probudio i video da dolazi devet paunica i bere plodove sa zlatne jabuke. Ali, njih osam je bralo, a deveta je pala njemu u krevet i kako kaže narodni pripovedač: “ U taj čas doleti devet zlatnih paunica, osam padnu na jabuku, a deveta njemu u krevet; kada padne na krevet, stvori se devojka da nije bilo lepše u svemu carstvu. Tako su se njih dvoje grlili i ljubili do posle ponoći. “ Kada je devojka trebalo da krene, ona ostavi careviću dve jabuke – jednu za njega, a drugu da da ocu. Zatim se ponovo pretvorila u paunicu i odletela. Otac je naravno bio jako zadovoljan kada je video zlatnu jabuku.

Carević je ponavo video devojku naredne noći i još nekoliko noći potom. Međutim, njegova braća su bila ljubomorna i našli su neku “ prokletu babetinu “ koja se sakrila ispod kreveta da vidi ko to dolazi i daje jabuke najmlađem carevom sinu. Kada je devojka legla na krevet, baba joj odseče pletenicu i devojka se opet pretvori u paunicu, pa netragom nestade. Tužan carević naredi da babu rastrgnu konjima, a on odluči da krene u potragu za svojom voljenom.

Dugo je lutao svetom, dok nije naišao na neku babu, inače caricu, koja je živela u dvorima sa svojom ćerkom i bila izuzetno bogata. Mladić ju je upitao da li zna gde živi devet paunica. Ona mu reče da zna, ali da je bolje da uzme njenu ćerku nego da traži paunice. Carević nije ni slušao šta mu govori za ćerku, već se odmah uputio na jezero gde su dolazile paunice. Ali, baba je uspela da ubedi mladićevog slugu da uzme jedan meh i da mu dune u uho, kako bi ovaj zaspao kada paunice dođu. I tako i bi…sluga je tri dana za redom duvao u meh, a njegov gospodar bi zaspao “ kao da je mrtav „. I nijednom nije uspeo da vidi svoju ljubljenu, koja je svaki put dolazila i govorila mu: “ Ustaj hrano! Ustaj srce! Ustaj dušo! „, ali on je nije čuo. Poslednjeg dana, ona reče slugi šta da prenese gospodaru kad se probudi, kako bi je pronašao. Shvativši na kraju da mu sluga nije prijatelj, carević mu trećeg dana odrubi glavu i ode sam da traži svoju voljenu.

Lutajući tako svetom sam, on naiđe na nekog pustinjaka, koji mu je objasnio kako da stigne do grada u kome živi devet paunica. Kada je stigao, tako ga dočeka njegova voljena i oni se venčaše. Carević je živeo u njenom dvorcu, srećan i zadovoljan. Ali jednog dana, devojka pođe u šetnju i ostavi svome mužu 12 ključeva od 12 podruma u dvorcu i reče mu: “ U sve podrume možeš ući, ali u dvanaesti ne idi nipošto, niti ga otvaraj, ne šali se glavom! “ Međutim, carević naposletku ipak otvori i taj podrum koji nije smeo i tamo nađe bure, iz koga se samo čuo glas koji je tražio da pije vodu. Naivni carević sipa tri čaše vode u ovo bure i tako oslobodi zmaja, koji je otišao i oteo caricu.

Krenuvši opet u potragu za svojom voljenom, mladić dođe i do zmajevog dvorca, ali nije uspeo odmah da oslobodi svoju voljenu. Tek kada je ona saznala kako je njen zmaj došao do tako brzog konja, mladić uspe da pronađe bržeg konja.

Kao i sve bajke, tako se i bajka “ Zlatna jabuka i devet paunica “ završava srećno. Njih dvoje uspevaju da pobegnu zmaju i kako kaže narodni pripovedač: “ … i tako otidu sretno u njezino carstvo i onde ostanu carujući do svoga veka. “

Poruka lektire „Zlatna jabuka i devet paunica“

Osnovnom porukom srpske narodne bajke “ Zlatna jabuka i devet paunica “ se svakako može smatrati da je ljubav ta koja premošćava sve prepreke ako je iskrena i čista. I da svaki čovek ima potrebu da voli, bude voljen i bori se za svoju ljubav.

Naravno, prisutne su i druge, ne tako lako vidljive poruke. Jedna od njih je da uvek treba pomagati onome ko se nađe u nevolji, jer će se nama vratiti dobrim. Ali i da je put do cilja često trnovit, pa ukoliko je čovek uporan, hrabar, požrtvovan i suštinski dobar, postići će svoj cilj.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts