Oblak u pantalonama, Vladimir Majakovski

Autor: Vladimir Majakovski
Književni rod: lirika
Književna vrsta: poema

Tema dela

Osnovna tema pesme “ Oblak u pantalonama “ ljubav, koja je neuzvraćena, tragična, nesrećna, a čime će se više baviti analiza i interpretacija dela.

Analiza i interpretacija pesme “ Oblak u pantalonama „

Osnovni motiv pesme je nemoguća, neostvariva ljubav. Analiza i interpretacija, a samim tim i tumačnje ovog dela treba da pođe od motiva za njen nastanak, te priče koja prati ovo delo. Naime, zabeleženo je da je najznačajniji pesnik ruskog futurizma, Vladimir Majakovski jednom prilikom recitovao svoje pesme u gradu Odesi. Tada je u publici ugledao jednu devojku u koju se, na prvi pogled zaljubio. Ali… njen otac nije smatrao da je Vladimir Majakovski “ prilika “ za njegovu ćerku, uzevši u obzir da je bio samo pesnik, a to se nekada nije smatralo zanimanjem.

Sve ovo je pogodilo ruskog pesnika, pa je odlučio da se obračuna sa klasnim razlikama i malograđanskim društvom na jedini način na koji je znao, a to je poezijom. Prvobitno, lektira “ Oblak u pantalonama “ je nosila naslov “ Trinaesti apostol „, međutim zbog takvog naslova, ali i sadržine pesma koju danas znamo kao “ Oblak u pantalonama “ delo je pretrpelo cenzuru, pa je Vladimir Majakovski bio prinuđen da izmeni naslov, ali i da izmeni ili potpuno obriše mnoge stihove.

Oblak u pantalonama

Pesma “ Oblak u pantalonama “ ima vrlo neobičnu kompoziciju. Čine je Prolog i još četiri pesme, a svaka od tih pesama je poklič protiv nečega i to: dole vaša ljubav, dole vaša umetnost, dole vaše uređenje i dole vaša religija. Pa, iako je uopšteno tema neostvariva ljubav koju je glavni lik osetio prema jednoj devojci i suprostavljanje njenog oca, tema čitavg dela bi mogla da se posmatra i pojedinačno, od pesme do pesme. Upravo od vašeg ugla posmatranja i tumačenja ovog dela, će zavisiti njegova interpretacija, a i sastav iz srpskog jezika kada se bude obrađivala ova lektira.

Iako, u osnovi, lektira “ Oblak u pantalonama “ sadrži Prolog i četiri pesme u vidu pokliča, nije svaka pesma potpuno odvojena tematska celina, jer se ista tema provlači i u ostalim pesmama. Pesma “ Oblak u pantalonama “ je zapravo protest ruskog pesnika protiv tadašnjeg malograđanskog društva i ustaljenih pravila koja se nisu smela kršiti.

Osnovna tema, odnosno motiv je ljubav i ona se provlači u gotovo čitavoj pesmi, pa je analiza ovog motiva izuzetno bitna za razumevanje i tumačenje cele pesme. Vladimir Majakovski ovom osnovnom motivu dodaje ostale, pa je tako u prvoj pesmi to neostvarena ljubav i njeno iščekivanja u prvoj pesmi, dok je recimo u četvrtoj ovaj motiv protkan nekim nežnijim osećanjima, iako se u četvrtoj pesmi osećaju i pobuna, bes i jed koje glavni lik nosi u sebi, a sve opet zbog osnovnog motiva.

Pre nego što pređemo na tumačenje stihova, analiza i interpretacija dela se moraju osvrnuti i na vrlo specifičan takozvani antagonizam u pesmi “ Oblak u pantalonama „. Naime, Vlaimir Majakovski, kao glavni lik jasno iskazuje zamenicu “ ja “ ili “ mi „, nasuprot koje stoje zamenice “ vi “ ili “ oni „, želeći svom čitaocu jasno da pokaže da se on, kao glavni lik bori protiv njih, koji su predstavnici malograđanskog društva i kojima se on suprotstavlja svojom poezijom.

Analiza prologa je izuzetno važna za tumačenje čitave pesme, jer je Vladimir Majakovski u prologu naveo sve ono čega će se dotaći u pesmi i tu je jasna relacija: glavni lik ( “ ja “ ) i ostali likovi ( “ oni “ ). Takođe, jasan je i tom pesme: “ besan ću da režim „, mada glavni lik veli i da:

…ako hoćete, biću beprekorno nežan,
ne čovek, već – oblak u pantalonama!

Prva pesma prikazuje događaj koji je bio osnovni motiv da nastane pesma“ Oblak u pantalonama „, a o kome smo govorili na samom početku poglavlja: Analiza i interpretacija:

Vi mislite, bunca malarija!
To je bilo,
bilo u Odesi.

Ovde je reč o samom događaju, pa Vladimir Majakovski navodi da mu je Marija ( kako se zvala devojka ) obećala da će doći. I to je to…samo jedno obećanje i njegovo dugo čekanje… Čekajući svoju voljenu glavni lik se i sam pita:

Da li je to ljubav ili nije?
I kakva je – mala ili velika?

A on i dalje čeka, u hladno decembarsko veče, posmatrajući kandelabre sa kojima veli da se poistovetio, jer:

I ja sam, ogroman, na prozoru savijem,
rastapam staklo čelom od čelika.

U tom dugom čekanju, glavni lik misli na svoju voljenu, pa je u trenutku slabosti čak i proklinje, dok je istovremeno svestan sopstvene napetosti zbog iščekivanja njenog dolaska:

Čujem: nerv, tiho, kao s kreveta bolesnik,
podigao se…
… Živci
veliki, mali, mnogi – pomamno skaču
i već – gmižu.
Živci spali s nogu.
A onda stiže Marija…I saopštava mu:
“ Da, znate, ja ću da se udam. “

Pesnikov ego dolazi do izražaja, a analiza i interpretacija njegovog odgovora je sasvim jasna:

Pa šta, udajte se.
Ništa nije bilo. Izdržaću.
Gledajte – ja sam spokojan ko bilo pokojnika.

Kako pesma “ Oblak u pantalonama “ odmiče jasno je da je glavni lik itekako povređen. On sada priziva lik majke koja bi ga sigurno razumela i utešila u ovim trenucima. A glavni lik, to jest Vladimir Majakovski lično se jada u mislima svojoj majci:

Mama! Da pevam ne mogu!
Srca moga izgara kapela!

Druga pesma predstavlja prkos, poklič koji glavni lik upućuje tadašnjoj umetnosti i ljudima koji su je podržavali. Sada umesto zamenice ja se pojavljuje zamenica mi:

Mi, snažni,
s korakom od hvata,
ne smemo da ih slušamo, već rušimo
njih, koje
kao besplatni dodatak,
upije svaki krevet za dvoje.

Upravo u ovoj pesmi je jasno kom pravcu pripada Vladimir Majakovski,to jest glavni lik pesme “ Oblak u pantalonama „. Futurizam kao književni pravac je smatrao datreba da se bori protiv svega što je do tada stvoreno u umetnosti, te da stvori potpuno nova dela. Upravo u ovoj pesmi je Vladimir Majakovski ostavio svojevrstan manifest književnog pravca kome je pripadao:

Pod trnovitim vencem revolucije,
šesnaesta godina hodi.
Među vama – njen sam preteča;
i svuda gde je bol – ja sam ceo.

Iako se treća pesma, barem u početku nastavlja na drugu u njoj je Vladimir Majakovski izrazio protest protiv određenih pojava u malograđanskom društvu: protiv zelenaša, te policijskog i državnog nasilja prema pojedincima.

U četvrtom pevanju se glavni lik opet vraća na osnovni motiv, pa se ime Marija pominje u gotovo svakoj strofi ovog dela pesme “ Oblak u pantalonama „. Prisutan je i dijalog koji vode likovi u ovoj pesmi: Marija i glavni lik, a on je u ovom pevanju nešto prisniji. Pesnik je moli da ga pusti, a ona mu na posletku ovu molbu uslišuje. Nakon toga, Vladimir Majakovski upućuje stihove Bogu, anđelima i spostolu Petru, a njegove reči su vrlo oštre, pune jeda, besa, pa i prezira:Svemogući, ti si izmislio
za svakog po dve ruke,
i svakome si po glavu dao ti –
pa zašto nisi izmislio
da se bez muke
može ljubiti, ljubiti, ljubiti?!
Mišljah, božanstvo si, svemoguće, staro,
a ti si nedoučeni, majušni bogić samo.

Ove stihove je izuzetno nezahvalno analizirati, jer njihova interpretacija i tumačenje apsolutno zavisi od mišljenja i verovanja svakog čitaoca ponaosob. Baš zato se često tema za sastav iz srpskog jezika kda se obrađuje lektira “ Oblak u pantalonama “ uzima upravo iz ovog dela pesme, jer će upravo taj sastav pokazati vašem profesoru kakvo je vaše lično tumačenje ovog dela i njegova interpretacija.

Na kraju pesme “ Oblak u pantalonama „, Vladimir Majakovski jasno pokazuje da ni sva moguća razočarenja koja je doživeo nisu mgla ni uspela da ga slome:

Nećete me zaustaviti!
Lažem li, u pravu li sam ja,
ali više ne mogu da budem spokojan.
Gledate, zvezde su opet obezglavili
i nebo okrvavili od pokola!
Ehej!
Nebo!
Skini kapu!
Ja dolazim!

Stilske figure

Lektira “ Oblak u pantalonama “ je, između ostalog specifična i po pesničkom jeziku čuvenog ruskog pesnika. Prisutne su mnoge stilske figure, ali i pežorativi ( pejorativi ), koje su uvek prisutn kada Vladimir Majakovski govori o njima, to jest o onima protiv kojih se bori pomoću svojih stihova.

Stilske figure koje su prisutne u pesmi “ Oblak u pantalonama “ su: metafore, metonimije, hiperbole, te personifikacije.

Prepričano delo “ Oblak u pantalonama „

Da biste napisali što bolji sastav iz srpskog jezika kada se obrađuje lektira “ Oblak u pantalonama “ vrlo je važna analiza dela. Međutim, ono po čemu će vaš sastav biti prepoznatljiv jeste vaše tumačenje i interpretacija dela, a tu će vam od pomoći biti i analiza i prepričano delo. Tek uz pomoć svih ovih delova ćete sigurno moći da jasno ikažete svoje misli i sigurna sam, da dobro napišete sastav iz srpskog jezika, bez obzira koja tema bila, a da je vezana za delo “ Oblak u pantalonama „.

Pesma “ Oblak u pantalonama “ počinje Prologom, u kome Vladimir Majakovski iskazuje svoje mišljenje o “ njima „, kojima će njegovi stihovi biti upućeni. Ali, govori i o sebi i o svojim osećanjima. Pa tako, glavni lik je samouveren, svestan svoje mladosti i lepote, te veli da može da bude i besan i nežan, dok su ostali likovi, to jest oni likovi protiv kojih se on bore, zapravo predstavnici malograđanskog društva, koji uopšte ne cene ljubav.

U prvoj pesmi, Vladimir Majakovski govori o događaju koji sse zbio u Odesi i kada mu je Marija rekla da će doću u četiri. Međutim, on je čekao do ponoći, a za to vreme se preispitivao: da li je to ljubav ili ne, kakva je to ljubav…Dok je čeka, glavni lik razmišlja o kandelabrima i o svojoj sličnosti sa njima, te veli da je nalik njima, a i njegovo srce je sada hladno kao gvožđe. U tom čekanju, svestan je svojih uznemirenih nerava, pa u jednom trenutku proklinje onu koju čeka… Odjednom, ona stiže, ali kako veli: “ Ušla si osorna… “ i saopštava mu da će se udati za drugoga. A glavni lik potom tvrdi da će sve izdržati, pa čak i njenu udaju, ali se oseća njegov jed i bes, što ga voljena napušta. Zato on svoje jetke reči upućuje “ njima „:

Gospodo! Ljubitelji obesvećenja, zločinstava,
pokolja…

U svest priziva jedino biće koje bi ga sada razumelo i utešilo, a to je njegova majka.

Naredni stihovi su upućeni negiranju dotadašnjih književnih, odnosno umetničkih dela uopštee i smatra se da je Vladimir Majakovski u drugom pevanju pesme “ Oblak u pantalonama “ dao svojevrstan manifest književnog pravca futurizma, kome je i sam pripadao.

Naredno pevanje je poklič protiv određenih pojava u društvu, ali ipak na početku se Vladimir Majakovski još jednom osvruo na umetnost i umetnička dela. U pretposlednjem pevanju je jasan poziv na revoluciju i promene u društvu:

Vadite šetači, iz džepova ruke –
potegnite bombom, kamenom il’ kamom,
a ako neko nema ruke – nek dođe da se tuče glavom!
Dođite, gladni,
pokorni,
tužne prilike,
napustite vašljive jazbine!
Dođite.

Poslednja pesma u okviru pesme “ Oblak u pantalonama “ je u posebnoj vezi sa prvom. I ovde glavni lik govori o Mariji, devojci koju je čekao u prvoj pesmi, ali je sada prisutan nešto nežniji, intimniji ton. Vladimir Majakovski, to jets glavni lik moli Mariju da ga pusti i ona to na kraju čini. A drugi deo ovog pevanja je upućen Bogu, anđelima i apostolu Pavlu. Glavni lik, čini se sav svoj jed zbog neuzvraćene ljubavi iskaljuje na Bogu, a na kraju jasno navodi da ništa što je doživeo ne može da ga zaustavi i da, iako nije spokojan, on ipak uspeva da nadvlada sve teškoće.

Pesma “ Oblak u pantalonama “ – citati
– “ Noću i čovek svoj zvek u nešto žensko, meko,
zaželi da skrije. “
– “ Ponekad i u izgoreloj kući skitnice pronađu dom. “
– “ Vašeg sina nešto divno boli! “
– “ Kako u debelo uho zabosti nežnu reč? “
– “ Ptica živi od pesme, peva gladna i zvonka… “
– “ Ime tvoje bojim se da ne zaboravim,
kao što se pesnik boji da ne zaboravi neku reč tek rođenu
u mukama noći veličinom jednaku Bogu. „

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts