Maskembal ili maskenbal

Maskembal ili maskenbalOdakle početi potragu za odgovorom na pitanje kako se piše pravilno maskembal ili maskenbal, nego od glasovne promene koja je prisutna u ovom primeru.

Glasovna promena koju gramatika srpskog jezika poznaje kao Jednačenje suglasnika po mestu tvorbe između ostalog podrazumeva da će nadzubni suglasnik N preći u suglasnik M, ukoliko se nađe ispred suglasnika B ili suglasnika P. Time bi nedoumica kako se kaže pravilno maskembal ili maskenbal bila vrlo lako rešena, međutim od glasovne promene Jednačenja suglasnika po mestu tvorbe postoje i odstupanja. A jedno od odstupanja se odnosi i na ovaj primer.

Pa tako, gramatika srpskog jezika, a u skladu sa njom i pravopis srpskog jezika beleže da do odstupanja od pomenute glasovne promene dolazi u složenicama i to kada se prvi deo složenice završava nadzubnim suglasnikom N, a drugi deo te iste složenice na početku ima jedan od dva dvousnena suglasnika : B ili P.

Kako se kaže pravilno maskembal ili maskenbal?

Kako se ovo odstupanje odnosi i na primer maskembal ili maskenbal, jer je u pitanju složenica čiji prvi deo se sastoji od reči masken, odnosno završava se suglasnikom N, a drugi deo složenice, bal počinje nadzubnim suglasnikom B, sasvim je jasno da upravo u ovom primeru dolazi do odstupanja i da je jedino ispravno napisati maskeNbal.

Da bismo razjasnili nedoumicu kako se kaže ispravno maskembal ili maskenbal, navešćemo i nekoliko primera:

  1. Ne znam koju masku da napravim za školski maskenbal.
  2. Gde mogu da kupim kostim za novogodišnji maskenbal ?
  3. Evo kako sami da napravite dečiji kostim za maskenbal.
  4. Koja je cena kostima za maskenbal u obliku gusara ?
  5. Bio sam na humanitarnom maskenbalu.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts