Naći ću ili naćiću

naci cu ili nacicuJoš jedna od, da tako kažemo uobičajenih i čestih jezičkih nedoumica je i kako se piše ispravno, odnosno kako se kaže pravilno naći ću ili naćiću. Ali, reč je zapravo o jednoj od jednostavnijih nedoumica, za koje gramatika srpskog jezika, a u skladu sa njom i pravopis imaju objašnjenje.

U primeru naći ću ili naćiću je reč o takozvanom futuru I ( prvom ), koji je složen glagolski oblik.

Glagolski oblik koji gramatika srpskog jezika naziva futur I se gradi od infinitivne osnove glagola i određenih nastavaka. A ukoliko se infinitivna osnova glagola završava na – ći, njegova promena izgleda ovako u jednini:

1. ja ću naći / naći ću
2. ti ćeš naći / naći ćeš
3. on / ona / ono će naći / naći će

U mnoćini promena istog glagola glasi :

1. mi ćemo naći / naći ćemo
2. vi ćete naći / naći ćete
3. oni / one / ona će naći / naći će

Kako se piše pravilno naći ću ili naćiću?

Dakle, sasvim je jasno da je odgovor na pitanje kako se piše pravilno, odnosno kako se kaže ispravno naći ću ili naćiću : jedino ispravno je napisati rastavljeno – naći ću.

Primeri su tu da vam pojasne ovu jezičku nedoumicu:

1. Naći ću najbolji način da rešimo taj problem.
2. Kad me pita znam li u kom se kafiću nalazimo, naravno da sam odgovorio naći ću, ne brini, iako nisam imao pojma gde je tačno.
3. Naći ću novac kako znam i umem.
4. Naći ću i ja valjda jednoga dana posao koji mi odgovara.
5. “ A u međuvremenu, naći ću joj zamenu. „

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts