|

Koji su sve alati i oprema neophodni za servis mobilnih telefona i računara?

U brzom svetu tehnologije, mobilni telefoni i računari postali su neizostavni deo naše svakodnevice uključujući posao, privatni život i hobije. Sa ovako rasprostranjenom zavisnošću od ovih uređaja, porasla je i potreba za efikasnim uslugama popravki i održavanja. 

Bez obzira da li ste profesionalni tehničar ili jednostavno entuzijasta za popravku, posedovanje odgovarajućih alata i opreme od suštinskog je značaja za efikasno servisiranje mobilnih telefona i računara. 

U nastavku ovog teksta, navešćemo osnovne alate potrebne za ovu svrhu, pokrivajući kako uobičajene tako i specijalizovane stavke.

Osnovni ručni alati

U srži svakog tehničara nalaze se osnovni ručni alati koji olakšavaju delikatan proces rastavljanja i ponovnog sastavljanja elektronskih uređaja. Trebalo bi da se stremi kvalitetu opreme i alata, jer najbolji profesionalni alati garantuju i pružanje najbolje usluge korisnicima.

 • Šrafciger – precizni šrafcigeri, dostupni u različitim veličinama i vrstama, neophodni su za otvaranje kućišta uređaja bez oštećenja. 
 • Klešta – klešta s preciznim vrhovima neophodna su za rukovanje sitnim komponentama, kao što su šrafovi i konektori 
 • Alati za otvaranje – alati za otvaranje od plastike ili metala pomažu u nežnom razdvajanju kućišta uređaja i smanjuju rizik od ogrebotina ili udubljenja
 • “Spudger” – ovaj svestran alat za otvaranje i odvajanje kablova, zaokružuje ovaj osnovni set.

Dijagnostički alati

Krećući se izvan fizičkog dometa, dijagnostički alati predstavljaju oči i uši tehničara, pomažući u identifikaciji problema kako sa hardverom, tako i sa softverom.

 • Multimetar – neophodan za proveru napona, kontinuiteta i otpora, multimeter pomaže u dijagnostikovanju električnih problema.
 • Tester baterija – specijalizovan za testiranje zdravlja baterija, ovaj alat obezbeđuje tačnu procenu i zamenu.
 • Tester USB napajanja – koristan za merenje potrošnje energije uređaja povezanih putem USB-a, pomaže u identifikaciji problema sa punjenjem.

Specijalizovana oprema

Sa evolucijom tehnologije, povećava se i složenost zadataka tokom popravke i postavlja zahteve za razvijanjem specijalizovane opreme.

 • Toplotni pištolj ili stanica za lemljenje – neophodni za lemljenje i odlemljivanje komponenti, posebno za složene zadatke kao što su zamena konektora ili IC čipova.
 • Stanica za preradu toplog vazduha – koristan alat za uklanjanje i zamenu površinski montiranih komponenti bez oštećenja matične ploče.
 • Set elektronskih šrafcigera – precizni set sa zamenljivim vrhovima dizajniran za elektronske komponente.

Napredna test oprema 

Kako uređaji postaju sofisticiraniji, tako se i alati za dijagnostikovanje i rešavanje problema moraju usavršavati.

 • Logički analizator – za dijagnostikovanje složenih digitalnih problema hvatanjem i analizom signala u digitalnim kolima.
 • Osciloskop – neophodan alat za vizualizaciju i analizu elektronskih signala, ključan za dijagnostikovanje problema u vremenskom domenu.
 • EPROM programator – neophodan za programiranje i reprogramiranje EPROM čipova, često korišćenih u BIOS-u ili ažuriranju firmware-a.

Alati za testiranje komponenata

Da bi se dublje ušlo u zdravlje pojedinačnih komponenti, a pogotovo kod umreženih računara, specijalizovani alati poput merača kapaciteta i induktivnosti dolaze na scenu. 

 • Merač kapaciteta i merač induktivnosti (LCR) – koristi se za merenje kapaciteta i induktivnosti i neophodan je za dijagnostikovanje problema vezanih za komponente.
 • ESR metar – pomaže u identifikaciji neispravnih elektrolitskih kondenzatora merenjem njihovog ekvivalentnog seriskog otpora.
 • Tester tranzistora – ručni uređaj koji može identifikovati i testirati različite poluprovodničke uređaje, uključujući tranzistore i diode.

Alati za povratak podataka

Uviđajući važnost podataka u savremenim uređajima, specijalizovani alati za oporavak podataka postaju neophodni. 

 • Softver za oporavak podataka – specijalizovani softverski alati za oporavak podataka sa skladišnih uređaja poput hard diskova, SSD-ova i memorijskih kartica.
 • USB adapter za oporavak podataka – omogućava povezivanje skladišnih uređaja sa računarom u svrhu oporavka podataka.
 • Oprema za čistu sobu (cleanroom) – u ekstremnim slučajevima gde je potreban fizički oporavak, neophodna je čista soba sa specijalizovanim alatima.

Oprema za čišćenje

U potrazi za dugovečnošću i optimalnom performansom, čistoća je od suštinskog značaja za nesmetano funkcionisanje servisa mobilnih uređaja i računara.

 • Izopropilni alkohol – efikasno sredstvo za čišćenje matičnih ploča i konektora bez oštećenja.
 • Četke protiv statičkog elektriciteta – koriste se za nežno čišćenje prašine i otpada sa elektronskih komponenti bez stvaranja statičkog elektriciteta.
 • Kompresovani vazduh – idealan je za uklanjanje prašine sa teško dostupnih mesta na računarima i mobilnim telefonima; često se koristi za čišćenje tastature laptopova i PC računara.

Organizacija i sigurnost

 • Magnetna podloga – nered tokom popravki može dovesti do izgubljenih šrafova i komponenti, što rezultira nepotrebnim pauzama u poslu. Magnetna podloga pomaže u praćenju šrafova i malih komponenti tokom rastavljanja i sastavljanja.
 • Radna stanica za ESD – štiti osetljive elektronske komponente od elektrostatičkog pražnjenja tokom popravki.
 • Zaštitne naočare i narukvica protiv statičkog elektriciteta – neophodne za ličnu sigurnost i sprečavanje slučajnih oštećenja elektronskih komponenti.

Većina muškaraca sanja o ovakvom servisu, ali važno je naglasiti da su odgovarajući alati i oprema neophodni za svakoga ko se bavi servisiranjem mobilnih telefona i računara. Dobro opremljen tehničar ne samo da može efikasno dijagnostikovati i popraviti probleme, već i osigurati bezbednost i dugotrajnost elektronskih uređaja. Važno je investirati u kvalitetne alate, pratiti najnovije tehnologije i kontinuirano usavršavati svoje veštine kako biste održavali korak sa dinamičnim svetom elektronike.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts