Prosecna plata u Crnoj Gori

Prosečna plata u Crnoj Gori za 2014. godinu

Prosek plata u Crnoj Gori

Crna Gora ima oko 620 hiljada stanovnika. Od toga njih 156 hiljada čini radnu snagu.

Mesečno je potrebno za minimalne troškove izdvojiti oko 780 eura. Od toga oko 180 eura za stan, oko 350 eura za kupovinu neprehrambenih artikala i plaćanje računa, te oko 250 eura za hranu i bezalkoholna pića.

Stopa nezaposlenosti u Crnoj Gori je oko 14 %.

Za privredu zemlje je najznačajniji turizam.

Glavne industrijske grane u Crnoj Gori su: prerada soli, aluminijumaiI duvana. Od poljoprivrednih kultura, najznačajniji je uzgoj: vinove loze, maslina, smokvi, agruma, duvana, krompira i žitarica.

Prosčcna plata u Crnoj Gori, u januaru 2014. godine je bila 478 evra. U taj iznos nisu uključeni obavezni porezi i doprinosi.

Prosecna plata u Crnoj Gori

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts