Opština Kučevo

Opština Kučevo

Opstina-Kucevo-78

Na severoistoku Srbije, u Braničevskom okrugu nalazi se Kučevo. Od Beograda je udaljen oko 130, a od Požarevca 54 kilometra.

U vreme Rimljana grad Kučevo je bio važan rudarski centar i  nosio je naziv Guduskum. Današnji naziv dobija sa naseljavanjem Slovena, a u doba kneza Lazara pominje se kao Kruševica i taj naziv nosi više vekova. U doba kneza Miloša dobija naziv Gornja Kruševica, kako bi se razlikovalo od istoimenog naselja u donjem toku reke Pek. Narodna skupština Kraljevine Srbije mu 1886. godine vraća naziv Kučevo.

Reka Pek

Zaštitni znak grada svakako predstavlja reka Pek, koja protiče kroz njega, a smatra se najzlatonosnijom rekom Evrope.

U ovom kraju postoje brojne prirodne atrakcije: pećine (Ceremošnja, Ravništarka, Dubočka), Kučevska ili Zviška potajnica, vodopadi i vrela (Malo vrelo, Siga, Burev, Šumeća), kao i Kučajnsko i jezera u Neresnici.

Pećina Ceremošnja

Na nadmorskoj visini od 553 metara, u podnožju najvišeg vrha Homoljskih planina nalazi se pećina Ceremošnja. U neposrednoj blizini je istoimeno selo. Udaljena je od Kučeva 15 kilometara, a do nje vodi asfaltni put. Uređena je za turističke posete još 1980. godine. Ukupna dužina istraženih pećinskih kanala je oko 750 metara, a dužina turističke staze je 430. Poznata je po velikim dvoranama i bogatom pećinskom nakitu (stalaktiti, stalagmiti, draperije, okamenjeni vodopadi, pećinski stubovi…). Zanimljivo je da u ovu pećinu uvire Strugarski potok, koji se posle jednog kilometra podzemnog toka javlja kao jako vrelo iz Bigar pećine, koja se nalazi u blizini. Restoran sa tradicionalnom kuhinjom homoljskog kraja se nalazi odmah pored nje.

Pećina Ravnišarka

U ataru sela Ravnište nalazi se pećina Ravništarka. Do nje ćete doći kada na devetom kilometru od Kučeva skrenete prema selu Ravnište i idete još tri kilometra. Ova pećina se smatra velikom, sa dužinom pećinskih kanala od skoro 600 metara. Turistička staza je duga oko 560 metara. Glavni kanal pećine liči na gigantski tunel bogat raznovrsnim pećinskim nakitom. Za razliku od Ceremošnje, koja ima nekoliko pećinskih dvorana, ova pećina ima samo jednu znanu kao „Crni dvorac”. Kroz nju protiče potok Ponorac, čije je izvorište 2 kilometara uzvodno u Bisinoj pećini, koja je dosta manja.

Dubočka pećina

U podnožju Zviških planina, na suprotnom kraju od ove dve, nalazi se jedna od najdužih pećina u Srbiji, Dubočka pećina. Na 700 metara od lokalnog asfaltnog puta Duboka – Radenka, u ataru sela Duboka nalazi se ova pećina. Udaljena je oko 8 kilometara od magistranog puta Kučevo – Majdanpek – Negotin.

Prilaz do nje je dostupan, ali sama pećina još uvek nije uređena za turističke posete.

Kučevska ili Zviška potajnica

Na oko 70 metara od magistralnog puta Požarevac – Kučevo – Majdanpek i 2 kilometra od centra grada nalazi se Kučevska ili Zviška potajnica. Reč je o prirodnom fenomenu posebne vrste. U svetu ih ima samo 30, a u Srbiji čak 4. Predstavljaju kraške izvore kod kojih se u kratkom periodu, naizmenično smenjuju intervali isticanja vode do potpunog presušivanja, uz čudne, karakteristične zvuke, što čitavom procesu daje tajanstven, gotovo mističan karakter.

Rakova bara

Na 16 kilometara severno od Kučeva nalazi se selo Rakova bara poznato po vodopadima Malo vrelo. Reč je, zapravo o širem prostoru koji obuhvata jak kraški izvor, koji odmah formira potok smirenog toka po prostranoj zaravni, u dužini od 150 metara, koji se zatim obrušava niz vertikalnu liticu, stvarajući tako kaskadni vodopad visine oko 15 metara. Baš tu je i početak kratke klisure, duge oko 200 metara sa nekoliko lepih, bigrenih vodopada visine od 2 do 8 metara. Na 6 kilometara od ovih vodopada se nalazi poznati manastir Tuman.

Video: Rakova bara

Video: Manastir Tuman

Vodopad Siga

Neposredno ispod izvorišta potoka Siga, nalazi se istoimeni vodopad. Potok izvire ispod visokog kraškog obluka, a onda se obrušava niz kaskadni vodopad visine od 20 do 30 metara. U blizini je još jedna prirodna lepota ovog kraja, Golubanjska pećina, koja je prohodna u dužini od oko 80 metara.

Sevićka reka

Sevićka reka, desna pritoka Peka skoro na samom izvorištu, u ataru sela Sevića, stvara neobičan vodopad. Na 13. kilometru od Kučeva, potok, koji nastaje iz snažnog kraškog izvora u podnožju visoke stene se račva već posle 50 metara na više manjih rukavaca, koji zatim padaju sa bigrene terase, široke oko 30 metara. Ti rukavci, zatim stvaraju veći broj minijaturnih, kaskadnih vodopada u vidu tankih, čipkastih vodenih zavesa, poznatih kao vodopad Burev.

Turija

Najjače vrelo u opštini Kučevo je udaljeno 12 kilometara od grada, I nalazi se u zaseoku Turija. U podnožju obronaka planinskog masiva Đula, iz omanjeg pećinskog otvora, na površinu izbija kristalno čista voda, koja odmah formira jak potok. Već na par stotina metara nizvodno, voda vrela Šumeća pokreće nekoliko seoskih vodenica.

Veštačko, akumulaciono Kučajnsko jezero je izgrađeno na levoj pritoci reke Pek, Kučajnskoj reci. Udaljeno je 4 kilometra od grada.

Iskopavanjem zlatonosne reke Pek između dva svetska rata nastala su jezera u Neresnici. Iako nisu uređena, relativno su pogodna za izlete i  kampovanje. Udaljena su od grada oko 5 kilometara, a u njihovoj blizini se nalazi izvorište poznate vode „Duboka”.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts