Korišćen ili korišten

Pravopis i jezičke nedoumice – Saznajte šta je pravilno: korišćen ili korišten

Koriscen-ili-koristen
Korišćen ili korišten?

Oblik korišTen je stariji oblik i to je jedina razlika.

Inače, prema pravopisu Matice srpske pravilno je koristiti oba oblika glagola koristiti.

Kako se pravilno pišu i koriste reči korišćen i korišten u rečenicama:

  1. Korišćen računar se obično brzo pokvare.
  2. Ako već kupujete korišten telefon, potrudite se da nađete neki noviji.
  3. Kad uzimate korišćene stvari, morate očekivati da ne traju dugo.
  4. Nevena najviše voli da uzima već korišćen telefon.
  5. Ako je šporet nepravilno korišten, moguće je da mu otkaže neki deo.
  6. Teret društva je na mnogo korišćenom čoveku.
  7. Previše korišten laptop nije dobar izbor za kupovinu, iako je je jftiniji.
  8. Mada ćete uštedeti novac kupovinom već korišćenog uređaja, pitanje je da li ćete zaista uštedeti.
  9. Koliko dugo je korišten ovaj telefon?
  10. Niko ne voli korišćene uređaje.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts