Saveti o zemljištu za cveće

Saveti-o-zemljistu-za-cvece

Nauka je utvrdila, a praksa potvrdila da svaka biljka ima posebne zahteve u pogledu zemljišta, odnosno zemlje, o čemu će biti reči prilikom opisa pojedinih vrsta cveća i drutih ukrasnih biljaka. Ovde ćemo, pak, dati samo osnovne pojmove o vrstama cvećarske zemlje.

Jakom zemljom smatramo zemlju bogatu humusom, koja je izmešana s prevrelim goveđim ili živinskim đubrivom i peskom. U manje jake spada šumska ili livadska zemlja izmešana s malim količinama organskih đubriva i peskom. Laka je šumska ili vrtia zemlja s dosta peska. Postoji još k žuta i barska, močvarna zemlja.

U cvećarstvu se zemlja uvek meša s peskom, da bi bila rastresitija i proiustljivija za vazduh, vodu i toplotu. U takvoj zemlji korenov sistem biljke se bolje razvija, lakše diše i nalazi etotrebne hranljive sastojke. Za ovu svrhu najbolji je čist rečni pesak, samo da nije suviše sitan.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts