Bolesna biljka

Bolesna biljka se poznaje po svenutom, žutom, lišću, ili joj, pak, lišće opada. Preioručljivo je presaditi je, ali nikako u đubrevitu zemlju, već običnu, izmešanu s peskom, i umereno je zalivati. Najčešće biljka boluje od suvišnog zalivanja, tj. zemlja uskisne i žile istrunu, zatim, od preteranog zalivanja djubrevitom vodom usled kojeg izgoru žile i biljka propada; najzad, od raznih štetočina ili parazita. Presađenu biljku ne držati na suncu, već uvek na zaklonjenom mestu dok ne ozdravi.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts