Opšte karakteristike Raka

Opste karakteristike rakaRak, glavni znak, pod Mesečevom je vladavinom i prema tome senzibilan, osećajan i druželjubiv. Dodeljen je grudnom košu, srcu i plućima svemirskog bića.

Karakteristike raka su: otvoren; prijazan; simpatičan; bri- žan, hranjiv; pod znakom majke; ceni Ijudske odnose; menja osećanja; druži se sa puno Ijudi; odgovara na zahtev mnoštva; dobija na političkom i socijalnom uticaju; predan; voljen; intuitivan; vizionar; osetljiv; kontemplativan; projektuje samouverenost u svet; zrači u krugu drugih kao Mesec; teži ka popularnosti; emotivan; vrlo osećajan; sramežljiv; zavisan; isključivo ograni- čeno prianjanje za dom, porodicu, naciju, religiju i tako dalje.; povezan sa podsvešću; zatvoren; kukavica; slabe volje; nedovoljna hrabrost i inicijativa.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts