Opšte karakteristike Strelca

Opste-karakteristike-StrelcaStrelac je glavni znak Jupitera i poseduje moralnu i religioznu prirodu sa pozitivnim životnim stavom. Dodeljen je bokovima i natkolenicama svemirskog bića.

Karakteristike Strelca su: čast; savršenost; potpuna harmonija; stvaralaštvo; želja za trgovinom; pozitivan životni stav; darežljiv; moralan; religiozno i filozofsko raspoloženje; želja za ekspanzijom; Ijubazan; dramatičan; pravnik; religijski vođa; uspešan poslovan čovek; atletski građen; voli prirodu i divljinu; igre i zabave, srećan; sve je jednostavno; nasleđuje od roditelja; duhovna privlačnost; kritičan um; snažan optimizam; ne voli stalno mesto boravka; konvencionalan; veran zakonu; pravedan prema sebi; moralan; dogmatski; traži greške; samoljubiv.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts