Opšte karakteristike Ribe

Opste-karakteristike-Ribe

Ribe: Kao podznak Jupitera Ribe su Ijubazan i komunikativan znak koji voli muziku, rituale i ceremonije. One prikazuju moguće mnoštvo, ali ne njihovu stvaralačku celinu. Ribe predstavljaju noge svemirskog bića.

Karateristike Ribe su: emotivni; širokih pogleda; intuitivni i maštoviti; entuzijaste, ali ne baš mudri; vole da utiču na druge, ali i može lako da se utiče na njih; zavisni od drugih, ali i druge prave zavisnim; teško ustanoviti; vraćaju potrebu trenutka; moraju da nauče da nadvladaju svoje misli i da razvijaju moć razlikovanja onda mogu da odražavaju kreativnu sreću duše; sentimentalni; nošeni osećanjima; samosažaljenje; drže se prošlosti; nedostatak jasnoće, komplikovani; emocionalne smetnje; zavisnost i bolest (šećer i alkohol); nisu dobre vođe; nedostatak samosvesti.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts