|

Kako urediti stan po drevnoj kineskoj veštini uređenja prostora?

Danas je sve više u trendu povratak prirodi I povećanje nivoa pozitivne energije. Zato ljudi na sve moguće i poznate načine pokušavaju da poboljšaju svoj život. Jedan o njih je i uređenje životnog prostora u skladu sa drevnim kineskim Feng šuijem (engl. Feng shui).
Iako je mnogima ta drevna veština prilično daleka i neshvatljiva, brojni stručnjaci koji se njom bave zapravo tvrde suprotno. o njihovom mišljenju, reč je o vrlo jednostavnom i lako prihvatljivom načinu uređenja prostora. Za početak, dovoljno je da raspremite svoj stan i sklonite sve nepotrebne sitnice koje čuvate godinama. Na taj način ćete omogućiti protok energije…A kasnije možete da se posvetite detaljnoj primeni feng šui – ja.

kineski stil uredjenja

Šta je zapravo Feng šui?

Prema staroj kineskoj tradiciji, čovek treba da bude u skladu sa samim sobom na prvom mestu, a zatim i u skladu sa prirodom i životnim okruženjem. Zato treba životnoj sili, tzv. Chi dopustiti da se neometano kreće, kako kroz naše telo, tako i kroz prostor u kome boravimo.

Treba imati na umu da Feng šui koji se danas u većini slučajeva praktikuje ima vrlo malo veze sa tradicionalnim, kineskim Feng šuijem. Naime, u Kini su se u skladu sa ovom učenjem, od davnina gradile kuće po pravilima ove drevne tehnike. Takođe, za izvorni Feng šui je vrlo važno na kojoj strani sveta se određena prostorija nalazi i slično.

Međutim, postoje opšte odrednice koje su zajedničke i drevnom i tzv. New age Feng shui-u. Neke od njih su:

1. Ulazna vrata

Prema pravilima Feng šuija ulazna vrata su jako bitna za pravilan protok energije u prostoru, zato se obraća posebna pažnja na njihovu veličinu i kvalitet. Naime, ona bi trebalo da budu već i šira od svih ostalih i valjalo bi iznad njih da stoje zvončići, kao svojevrstan “lek” za poboljšanje energije u prostoru. Takođe, ne preporučuje se da ogledalo bude nasuprot njih, jer se na taj način potire pozitivna energija.
2. 9 polja

Prema teoriji Feng šuija celokupan prostor u kome boravimo je podeljen u devet polja (3×3), a svako od tih polja je posvećeno po jednom aspektu našeg života.
Upravo u skladu sa ovom podelom majstori Feng šuija mogu da preporuče određene “lekove”, odnosno simbole koje bi valjalo postaviti u određeni deo stana.

3. Centralni deo

Srce našeg životnog prostora, odnosno polje zdravlja jeste centralni deo našeg stana.

A kako i srce ne voli da bude opterećeno, tako ni ovaj deo prostora ne bi trebalo da bude pretrpan. Posebno treba izbegavati teške, glomazne i oštre predmete u ovom delu stana ili kuće.

Za ovaj deo prostora se preporučuje korišćenje bele boje i svetlijih tonova, uopšte.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts