Polazak deteta u vrtić ne mora biti trauma!

Priprema deteta za polazak u vrtić

Prvo odvajanje od roditelja ne mora biti stresno

Polazak deteta u vrtić je prvi izlazak iz porodične sredine i prvo ozbiljno odvajanje od roditelja, prevashodno od majke, na duže vreme. Često ovo može biti traumatična situacija kako za dete, tako i za roditelje.

Dolaskom deteta u grupu menja se njegov dotadašnji način života, i odjednom, na novom mestu, sve se dešava mimo detetove volje. Iako kod dece, obično posle treće godine, potreba za druženje sa vršnjacima postoji, deca u suštini nemaju  potrebu da sigurnost porodičnog doma menja za nešto  nepoznato.

Zato smo svedoci da veliki broj dece reaguje plačem ili drugačije protestuje i izražava tugu prilikom razdvajanja. Nije im lako da shvate da je vrtić bezbedan, i da će na kraju ipak otići kući sa roditeljima, pa, osim što tuguju i plaču, deca mogu imati vrlo burne reakcije besa i negodovanja.

Priprema deteta za polazak u vrtic

Šta činiti?

Najpre, roditelji treba da shvate da je odbojnost deteta prema vrtiću u početku normalna stvar.  Strah od razdvajanja može biti i pokazatelj da je dete prema roditeljima razvilo jedan zdrav odnost pun razumevanja, prijateljstva, podrške.  Neki roditelji ipak, ne mogavši da izdrže sve muke oko adaptacije deteta na kolektiv , reše da se povere baka-servisu. To  nije naročito pametno jer detetu će najbolje biti u društvu onih koji su mu slični.

Sigurno je da se medicinske sestre u jaslama ili vaspitači u vrtićima snalaze u ovakvim situacijama. To im je posao i već imaju bogato iskustvo sa svakojakom decom. Oni su stručnjaci koji već imaju osmišljen plan kako pomoći detetu u fazi prolagodjavanja. Oslonite se na njih i opustite se. Ne dešava Vam se ništa kroz šta drugi roditelji nisu prošli.

Ali, činjenica je da je pomoć  potrebna i roditeljima i oni je s pravom očekuju od osoba kojima poveravaju dete. Zato treba da vaspitače i medicinske radnike u jaslama pitate sve što Vas zanima, da objasnite kakvo je Vaše dete, kakve su mu navike i tako ćete najlakše, zajedničkim snagama doći do najbolje strategije adaptacije.

Polazak deteta u vrtic prvo odvajanej od roditelja

Kako će teći adaptacija na kolektiv?

Proces adaptacije je individualan I zavisi od mnogih činilaca. Prilagodjavanje  zavisi od detetovih individualnih osobina, od uzrasta,  zdravstvenog stanja, i porodične atmosfere u kojoj mališan živi.  Inače, češće se lakše prilagode deca koja su fizički snažnija i nemaju većih zdravstvenih problema, zatim deca koja imaju bogata socijalna iskustva pre dolaska u vrtić, mališani koji su u dobrim odnosima sa oba roditelja…

Naracno, adaptacija zavisi i od uslova u samim jaslama ili vrtiću. Bitno je kakvi su vaspitači I sestre, kakve su prostorije, koliko je dece u grupi…

Tipovi adaptacije

Najčešće podela je na laku adaptaciju, adaptaciju srednje težine i tešku adaptaciju.

Laka adaptacija uključuje normalnu reakciju na promenu sredine. Kod dece koja se lako prilagode, negativne reakcije na kolektiv prodju već nakon 10 do 15 dana boravka u vrtiću. Dete brzo prihvata novu okolinu i raduje se odlasku.

Adaptacija srednje težine sreće se kod dece čije se promene  u ponašanju produže do mesec dana boravka u vrtiću ili jaslama a tokom kojih dete uporno odbija odlazak u kolektiv.

Teška adaptacija je vrlo retka u praksi.  Ovde je reč o deci kod koje se mogu zapaziti uporne i dugotrajne reakcije i poremećaji u ponašanju  po nekoliko meseci. U tim slučajevima, potrebno je timsko sagledavanje problema  i zajedničko pronalaženje rešenja da se teškoće prevaziđu, što je vrlo moguće i često izvodljivo.

Najvažnije je da prilagodjavanje na kolektiv nije završeno kada dete prestane da plače, već kada sa zadovoljstvom dolazi u vrtić.

Saveti

-Pre nego upišete dete u vrtić, prošetajte do njega i provedite malo vremena u dvorištu dok se deca iz kolektiva igraju.

-Uskladite Vaš kućni red sa bioritmom u vrtiću i to postepeno. Ovo se odnosi na ustajanje, vreme ručka I užine, igranje…

-Probajte da uzmete deo godišnjeg odmora dok adaptacija traje, jer će biti poželjno da i Vi boravite neko vreme u vrtiću, naročito u početnoj fazi.

-Dopustite svom mališanu da ponese svoju omiljenu igračku u vrtić.

-Kažite svom detetu da ga volite i onda kada ono odboja odlazak u kolektiv.

-Razgovarajte sa svojim detetom posle vrtića, pitajte ga kako mu je, ima li problema, kakvi su novi drugari…

-Rastanke pred ulazak u vrtić nemojte dužiti jer tako u očima deteta postajete nesigurni.

-Budite iskreni, recite da ga ostavljate u vrtiću, da morate ići svojim poslom, ali da se naravno obavezno vraćate.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts