Emocije kod pasa: Da li pas oseća radost ili tugu?

Niko ko je živeo sa psima ne poriče da oni imaju osećanja i emocije. Odnosno, pas izgleda kao da može da se raduje ili razočara pred nekom činjenicom kao i mi. Na primer kada ga izvedemo u šetnju on poskakuje i igra se (radost), ili kada ga vratimo uz šetnje on pokazuje razočaranje (tuga).

Izrazi prijateljstva psa prema čoveku, svom gazdi, mogu se smatrati preteranima. Zapravo, kada se gazda vrati kući, žovotinja ga dočekuje sa izuzetnim znacima privrženosti: okreće se oko njega, cvili i proizvodi neke druge zvuke. Ovo bi moglo da se objasni time da pas nema osećaj za vreme i svaki minut odsustva za njega predstavlja večnost.

Emotivnost psa stoga je mnogo intezivnija nego kod ostalih životinja i ostvaruje se mnogo iskrenije. Kada pas prema čoveku pokazuje nežnost i privrženost, to je zauvek, bez obzira na to šta gazda radi i šta se dešava. Čak nije važno ni koje vreme prodje, jer pas obično ima izvanrednu memoriju kada treba da se setiljudi koje je upoznao.izvesno je da, od kada ga je čovek pripitomio, odnos izmedju ljudi i psa bio je intezivan i plodonosan, kako kada je reč o poslu, tako i kada prave društvo jedni drugima.

Emocije kod pasa
Činjenica je da je pas stekao dobar glas time što se smatra čovekovim najboljim prijateljem, što dokazuje iz dana u dan, nezavisno od vremena i epoha.

Još jedna od stvari koje bi trebalo objasniti jeste kako psi opažaju ljudsko biće. Pretpostavlja se da pas doživljava vlasnika kao vodju čopora, rado ga sluša i ljubazan je prema njemu. Medjutim, ne zna se kako pas zaista tumači figuru i ličnost čoveka. Vekovi pripitomljavanja ove životinje, genetske evolucije i vaspitanje pasa pretvorili su ih u krotke i uslužne jedinke prema čoveku i njegovom načinu života.

Privrženost pasa

Ljudi koji imaju pse ili su ih nekada imali, otkrivaju u tim životinjama sposobnost ljubavi prema osobama iz njihovog okruženja.odnos izmedju čoveka i psa intezivniji je i dublji kada duže vreme žive zajedno. Drugim rečima, nivo vaspitanja, igre i povezanost psa sa vlasnikom postaju mnogo intezivniji ako su dresura i pažnja koje pas dobija, u skladu sa ispravnom i adekvatnom obukom.

Izražavanje privrženosti izmedju psa i njegovog gazde i njeno učvršćivanje tokom godina, dešava se usled mnogih okolnosti koje medju njima predstavljaju društvenu sponu.

Ljubav prema gazdi

Pas je odana i verna životinja jer iskazuje neiscrpnu ljubav prema gazdi, naročito kada je dobro obučena, vaspitana i kada živi u atmosferi blagostanja. Takvim okolnostima treba dodati osobinu psa da zapanjujuće lako ispoljava i pokazuje ono što oseća i doživljava.

Pas je vekovima bio vezan za čoveka i njegov rad. Ostao je uz njega u svim okolnostima, čak i najtegobnijim. Za psa vernost predstavlja želju da bude pored svog vlasnika i spreman je da rizikuje sopstveni život zarad njega.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts