Drveni prozori ili PVC prozori – prednosti i mane

Drveni prozori ili PVC prozori? Spisak mana i prednosti je podugačak, pa dobro obratite pažnju na definitivan izbor, jer malo više ulaganja u kupovinu kvalitetnih prozora čije je cena možda za nijansu veća, može Vas spasiti visokih računa za struju tokom godina i godina.

Kupovina novih prozora ili zamena starih prozora značajna je investicija koja će Vam sigurno biti značajna za kućni budžet. Zato je unapred važno napraviti razliku izmedju osnovnih tipova prozora koji su na našem tržištu , kako biste u odnosu na cenu dobili najbolje rešenje.

Kakve karakteristike moraju zadovoljiti savremeni prozori koji moraju biti energetski štedljivi?

Osim estetske uloge, one sigurnosne i tehnološke, osnovna funkcija mora biti smanjenje toplotnih gubitaka. Proračuni pokazuju da upravo prozori koji su neadekvatni ili su nepravilno postavljeni, i kod koji dihtovanje nije jača strana, otpuštaju najviše toplote iz stana ili kuće, i ujedno i primaju spoljašnji vazduh.

Protok toplote i vrste prozora

Jedan od tehničkih propisa o toplotnoj zaštiti kaže da prolaz toplote kroz prozor ne sme biti veći od 1,6 W/m2K kod prozora koji su drvenog profila, prozora od veštačkih masa i onih izradjenih od kombinacije materijala, ali sa drevnom osnovom. Kod prozora sa metalnim ili betonskim okvirima, ovaj protok je propisan na 1,8 W/m2K .

Najpopularniji prozori za ugradnju su oni sa duplim zastakljenjem, kod kojih su toplotni gubici za oko 3 puta manji u odnosu na obična termopan zastakljenja. Postoje i prozori s trostrukim zastakljenjem sa ugrađenom toplotnom izolacijom. Prolaz toplote kod takvih prozora je najviše 0,8 W/m2K.

drveni prozor

Važnost vrste stakla i punjenje plemenitim gasom

Tehnološki razvoj u izradi prozora uglavnom je godinama u smeru smanjivanja gubitaka toplote iz objekata. Osim ramova, odnosno drveta ili PVC materijala, od značaja za ovo pitanje je i staklo.

Toplota takodje prolazi i kroz zastakljenje pa tako na primer prozori sa zaštitinim nanosima na staklu predstavljaju bolji izbor. Ovi nanosi će omogućiti dotok sunčevih zraka , ali će sprečiti odlazak toplote van. Ovi nanosi su obično tanki nevidljivi metalni oksidi. Osim ovih nanosa, bitno je i medjupunjenje koje se obično vrši argonom.Plemeniti gas u staklu ostaje oko 10 godina i efektivniji je u čuvanju toplote u odnosu na vazduh u čemu su njegovi nedostaci.

Okviri prozora

PVC okvir je preporučljiv u smisku ispune prostora izmedju stakala, jer ako ne dihtuje dobro, možese desiti površinska kondenzacija na unutrašnjoj površini stakla.

PVC ili drvo – da ili ne?

Odgovor na pitanje o prednostima i manama drvenih i prozora od PVC-a nije lak.

pvc prozor

Toplotna zaštita okvira jača je sa njegovom debljinom. Među energetski štedljive spadaju oni okviri između 1,5 i 1,8 W/m2K. Za izradu drvenih okvira najviše se upotrebljava drvo četinara, a redje hrast ili jasen.

S druge strane, savremeni PVC okviri su u odnosu na drvene otporniji na ultraljubičasto zračenje i dimenzijski su stabilni, pa im zato recimo nije potrebno farbanje niti lakiranje što je slučaj sa drvenim.

Drvo je prirodni materijal i ekološki je prihvatljiviji od PVC materijala. Pošto PVC ramovi i dalje predstavljaju svojevrsnu novinu, norme i propisi o njihovom kvalitetu još nisu definisani u celosti.

Ako se odlučite za PVC prozore, izaberite kvalitetnog proizvođača i proizvod za koji će Vam biti data garancija.

Konstrukcija drvenih prozora drukčija je od PVC prozora. Izrada PVC prozora je relativno jednostavna pa tako može i biti jeftinija od proizvodnje drvenih prozora što će se odraziti i na krajnju cenu. Prolaz toplote ipak uveliko zavisi od vrste stakla, jer je stakla glavni deo površine.

Upoređivanje trajnosti drvenih i PVC prozora nije jednostavno jer vek trajanja prvenstveno zavisi od redovnog održavanja.

Trajnost PVC prozora zavisi od kvaliteta profila a neki PVC profili su imali zamerku koja se odnosila na brzo gubljenje boje. Neki proizvođači daju garanciju od 10 godina da se boja neće promeniti.

Kad kupujete PVC prozore, obratite pažnju na sledeće:

  • Proverite kvalitet zavarenih spojeva, da se vazduh koji uđe u komoru s armaturom ne bi kondenzovao.
  • Ako planirate PVC prozore za ugradnju na višim spratovima, imajte uvidu da je u tom slučaju ultraljubičasto zračenje snažnije, pa može doći do oštećenja okvira ako nisu ugrađeni kvalitetni profili.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts