Kako se postavlja pletena žica za ogradu?

Pletena žica za ogradu postavlja se relativno brzo i jednostavno ako se za ovaj zadatak dobro pripremite ili ako angažujete nekoga ko će vam pomoći svojim stručnim znanjem. Pošto je inače cena ovih ograda, odnosno žičanih panela prilično povoljna, ako uspete da je postavite sami, proći ćete na kraju prilično jeftino.

Postavljanje žice za ogradu

Najosnovnije je da stubovi koji će nositi ogradu budu čvrsto postavljeni! Poslednji stub mora biti podupret kosom potporom i postavljen u beton. Poželjno je da kleštima zategnete žicu na vijke s malim okom koji se nalaze na poslednjem stubu. U slučaju da je žica još uvek opuštena, zategnite vijak na poslednjem stubu.

pletena zica

Osim postavljanja žičane ograde, možda treba da promenite staru. Znaćete da je pravi trenutak za to onda kada stara ograda počne da lupa i da se uvija. Možda je najbolji izbor za zamenu plastificirana žičana ograda, mada sve vrste ovih ograda imaju svoje prednosti.

Postavljanje stubova

Za dodatnu uštedu, odlučite se za umetreno bagremovo drvo (umesto gotovih stubova) koje je jako čvrsto. Može stajati u nepromenjenom stanju više od decenije.

Kad kupujete stubove po komadu, obično se prodaju oni sa dužinom od 2 metra, nisu oljušteni a možda ni dovoljne debljine ni dimenzije koja su Vama potrebne. Zato se odlučite za umetreno drvo jer će Vam biti lakše da njime manipulišete.

Obratite pažnju da li su debla zdrava i tvrda, jer su upravo stubovi osnovni faktor čvrstine i opterećenja ograde, ma kakva ona bila – pocinkovana, čelična, žičana plastificirana, panelna…

Secite samo stabla debljine od 12-15cm. Od na primer 8 metara umetrenih bagremovih debala, dobićete oko 150 kvalitetnih stubova od po 2.50m.

postavljanje ograde2

Postavljanje ograde

Za stabilnost ograde, najpre odredite udaljenost između nosivih stubova pa ih učvrstite u tlo. Drveni i metalni stubovi treba da se postave tako da budu na dubini od oko 60 cm u zemlji i to uz pomoć betonskog temelja (30 × 30 cm), dok drveni stubovi ograde mogu biti učvršćeni i pomoću metalne cevi koja se zabije u zemlju.

U zemlju se na isti način postavljaju i kameni ili zidani stubovi , takodje betoniranjem.

Montaža žičane ograde

Žičane ograde su jednostavne za montažu, nisu kabaste ni teške ali pre montaže napravite skicu i plan rada, spisak potrebnog materijala…

Krenite sa označavanjem stubova za potporu kao što su ugaoni stubovi, srednji stubovi, stubovi za vrata ili kapiju, završni stubovi… Neka preporučena udaljenost stubova je oko 2,5 metra.

Žica, okca i dimenzije

Stubovi ćete povezati žicanom ogradom najbolje sa okcima dimenzija 7x7cm,a visine 1.50m. Žica sa okcima od 5x5cm je skuplja za oko 50 odsto, ali će i ona dimenzija 7×7 sasvim dobro završiti posao.

Cena žice obično se daje po metru kvadratnom, pa pre kupovine dobro premerite visinu stubova, veličinu prostora koji treba da ogradite…

postavljanjeograde

Kada je reč o postavljanju žice na kraju, uradite ovaj posao sami uz pomoć tri zatezne žice i zatezača. Nije retkost da Vam prodavac od koga ste kupili žicu ponudi uslugu postavljanje žice. Cena ove usluge je od 0.30 evra do 1 evro po dužnom metru.

Iznad postavljene pletene žice, na kraju možete da postavite jedan ili dva reda bodljikave žice. Jedan red bodljikave žice možete staviti i pri dnu ograde da biste sprečili ulazak životinja koje vole da kopaju, i ako ogradu postavljate negde gde i ne boravite tako često, zbog veće bezbednosti.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts