Ne treba ili netreba

Kako se piše pravilno ne treba ili netreba?

Ne treba ili netrebaPravopis i gramatika srpskog jezika imaju utvrđena pravila, kao i pravopis i gramatika bilo kog drugog jezika. Međutim, vrlo često iz neznanog razloga mnoge zbunjuje pisanje odrične rečce ne uz glagole. Pa da ponovimo još jednom kako se kaže, odnosno kako se piše ispravno negacija ispred glagola: rečca ne ispred bilo kog glagola se uvek piše odvojeno. Naravno i od ovog, kao i od većine pravila postoje izuzeci. Tako su u ovom slučaju izuzeci glagoli: neću, nemam, nemoj, nisam, nestati i nedostajati i svi oblici njihove promene, kada je pravilno da se piše sastavljeno.

Pa da rezimiramo, jedini bezlični glagol u srpskom jeziku je glagol trebati, koji u svim rodovima i brojevima ima isti oblib, a to je treba. Tako, naučite još jedno vrlo važno pravilo. Dakle, glagol treba u prvom licu jednine ni u kom slučaju nije ja trebam da, već uvek i isključivo ja treba da, u prvom licu množine je mi treba da, a ni u kom slučaju mi trebamo da i tako dalje.

Pravopis i gramatika srpskog jezika su vrlo precizni po ovom pitanju, ali mnogi ne poštuju ovo. Baš iz tog razloga mnogi i ne znaju kako se kaže pravilno, a kamoli kako se pravilno piše ne treba ili netreba.

Zato nemojte biti u grupi tih i takvih ljudi, koji ne poznaju osnovna pravila maternjeg jezika i zapamtite dve vrlo važne stvari vezane za glagol trebati: prvo, on je bezličan, a drugo, kada se ispred njega nalazi negacija, to jest rečca ne uvek je pravilno da se piše odvojeno.

Evo i nekoliko primera kako bismo razjasnili sve navedeno:

  1. Jelena i Tijana ne treba da se svađaju sa drugarima svaki dan.
  2. Da li bi mogao da mi pozajmiš ranac za put ako ti ne treba?
  3. Ne treba da govoriš baš sve što misliš.
  4. Nikada ne treba da očekujete da će vam kolege reći istinu.
  5. Kad me pitaš šta mislim o problemu koji si mi izložio, ne treba da očekuješ da ću ti reći ono što želiš. Ako si me već pitao, treba da saslušaš i moje mišljenje.
  6. Baka mi je uvek govorila, ne treba da trčiš pred rudu.
  7. Mislim da ne treba da ideš na taj sastanak.
  8. Kako bi bilo da malo razmisliš da li treba ili ne treba da joj se javiš?
  9. Misliš da ne treba da mu odgovorim na ovu poruku?
  10. Glasovne promene u srpskom jeziku ne treba da učiš napamet, već da ih razumeš!
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts