Kako da izračunam koja sam nedelja trudnoće

Nekada su trudnice tok trudnoće računale isključivo na osnovu meseci, a ne nedelja. S druge strane, ginekološko računanje starosti trudnoće se razlikuje. Tako su i žene same počele da trudnoću računaju po sedmicama a to se može utvrditi vrlo jednostavno.

Ako se pitate: Koja sam nedelja trudnoće, znajte da je prvi dan vaše poslednje menstruacije ujedno i prvi dan trudnoće. Nama možda logičnije zvuči da se trudnoća računa od dana začeća ali kod ginekologa je to izračunavanje malo drugačije. Dakle, prva nedelja trudnoće je ona nedelja u kojoj ste imali menstruaciju. Druga sedmica je ona pred ovulaciju, dok je treća nedelja ona kada se desila oplodnja.

nedelje trudnoce

Trudnoća traje punih 40 nedelja ili 280 dana.

Evo primera:

Ako je zadnja menstruacija bila u 4.septembra, to je datum početka vaše trudnoće. Za sedam dana, dakle naredne sedmice, ulazite u drugu nedelju drugog stanja, i računanje na ovaj način nastavljate do kraja trudnoće. Ako se ne porodite ranije, 4.juna vi ulazite u 40.nedelju trudnoće, a termin za porodja je 11 jun.

Dakle, najlakši način izračunavanja u kom ste mesecu trudnoće je da je pratite na osnovu nedelja. Evo kako bi to izgledalo u praksi:

1-4 nedelja je prvi 1. Mesec, zatim, 5-8 nedelja je drugi mesec, 9-13 nedelja – treći mesec, 14-17 nedelja je četvrti mesec, peti mesec su nedelje od 18 do 22, šesti od 23 do 27 nedelje, zatim od 28 do 31 nedelje je sedmi mesec, osmi mesec je period od 32 do 35 nedelje a deveti od 36 do 40 nedelje.

Najsigurniji način računanja u kom ste mesecu trudnoće je da računate datum zadnje menstruacije i dodate 7 dana što će biti dan kada ulazite u prvi mesec trudnoće. Svakog sledećeg meseca, istog tog dana ulazite u sledeći mesec trudnoće.

Na primer, ako je zadnja menstruacija bila 22. Aprila, dodajte ovom datumu 7 dana i dobili ste 29. April, kao datum ulaska u prvi mesec trudnoće. Pošto svakog sledećeg meseca tog istog dana ulazite u naredni mesec, onda ćete 29. maja ući u drugi mesec, 29. juna u treći mesec i tako dalje sve do 29. decembra kada ulazite u 9.mesec. Na osnovu ove računice, termin očekivanog porodjaja je 29. januar.

Trudnoća prema ultrazvuku

Važno je da znate da se ovaj način računanja koji u obzir uzima datume menstrualnog ciklusa, može biti različit u odnosu na starost trudnoće koja se dobije putem nalaza na ultrazvuku. Ultrazvuk se koristi jer metod računanja prema menstruaciji podrazumev da se ovulacija dogodila 14. dana ciklusa, a to kod žena često ne mora da bude slučaj.

Dokaz za ovu tvrdnju je i to što se , bez obzira na dan ciklusa i dan začeća, tek dva posto trudnica porodi na tačno predviđeni datum. Obično se porodjaj desi par dana ranije ili kasnije, a nekada ima i većih odstupanja.

Zbog svega ovoga, važno je da redovno pratite svoj menstrualni ciklus i da o tome obavestite lekara koji vam vodi trudnoću, naročito ako imate neredovne cikluse. Upravo zbog ovakvih neredovnosti, računanje se nekad može pokazati netačnim. Zato se u odredjivanje starosti trudnoće uključuje i ultra zvuk kojim se odredjuje starost trudnoće na osnovu toka razvoja ploda.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts