|

Video nadzor poslovnog prostora: šta sve vlasnici firmi treba da znaju

Bezbednost je imperativ bilo kog biznisa. Razmislite, kako biste uopšte mogli da razmišljate o profitu ako niste u stanju da zaštitite svoju imovinu?

Na svu sreću, današnji sistemi video nadzora su inteligentniji nego ikada ranije. Sigurnosne kamere koje se nude na tržištu su iz godine u godinu sve naprednije, gotovo poput računara, sa mnoštvom dodatnih funkcija koje podižu bezbednost na znatno viši nivo, kao što su detekcija pokreta i automatska obaveštenja za mobilne uređaje.

Tehnološki napredak takođe je omogućio efikasne načine snimanja materijala i njegovog skladištenja. Sve ovo omogućava vlasnicima preduzeća pristup neizmerno moćnim sistemima nadzora po relativno pristupačnim cenama.

Kada je reč o kupovini i implementaciji novog sigurnosnog video sistema, većina proizvođača kamera pruža kupcima širok izbor modela sa velikim stepenom prilagodljivosti, tako da možete sistem video nadzora prilagoditi specifičnim potrebama u vašim poslovnim prostorijama. Bez obzira da li vam treba široko rasprostranjen sistem koji može da istovremeno pokriva veći broj lokacija ili samo nekoliko kamera za obezbeđenje u prodavnicama, postoji solucija za sve.

Prednosti video nadzora u poslovnim objektima

Sistemi video nadzora pružaju mnoge pogodnosti vlasnicima firmi i poslovnih objekata. Pre svega, sigurnosne kamere mogu sprečiti krađe ili, ako se one već dese, pomoći policiji u otkrivanju počinilaca. Sa druge strane, sigurnosne kamere povećavaju odgovornost zaposlenih lica i pomažu vam da pratite produktivnost vaših zaposlenika.

Iako troškovi koji se odnose na nabavku i instaliranje sigurnosnih kamera mogu biti prilično veliki, dugoročna isplativost i vaše spokojstvo zbog toga što imate jasnu sliku šta se u firmi dešava, vrede svaki potrošeni dinar.

Evo i 10 razloga za instaliranje sistema video nadzora u vašim poslovnim prostorijama.

#1 Poboljšanje produktivnosti zaposlenih

Činjenica je da kada radnici znaju da ih vlasnik firme ili šef nadgledaju, da će bolje raditi, ali to nije i jedini razlog zašto video nadzor podstiče produktivnost. Naime, sa postojećim sigurnosnim kamerama, različita odeljenja u firmi moći će efikasnije da komuniciraju međusobno, što omogućava bolju saradnju, a samim tim i veću produktivnost rada.

#2 Rešavanje konflikata

Konfliktne situacije su, na žalost, realne. To mogu biti sporovi između zaposlenog i klijenta, ili između samih zaposlenih. U svim takvim slučajevima, poslodavac koji ima mogućnost da sam utvrdi šta se zaista dogodilo može lakše da donese odluku o tome kako treba postupiti. Ako je u poslovnim prostorijama instaliran sistem video nadzora, svi dokazi će biti zabeleženi na snimcima.

#3 Redukovanje i sprečavanje krađa

Samo saznanje da su na nekom mestu prisutne sigurnosne kamere ponekad je dovoljno za potencijalnog kradljivca da dobro razmisli pre nego što se upusti u nelegalnu akciju. Sa sistemom video nadzora incidenti vezani za krađe se mogu drastično smanjiti, osiguravajući na taj način visok stepen bezbednosti finansija firme, prodajnih objekata i kancelarija.

#4 Bolje korisničko iskustvo za klijente

Sigurnosne kamere najnovije generacije daleko prevazilaze obično beleženje video zapisa. Napredni sistemi video nadzora su opremljeni najsavremenijom tehnologijom za video analitiku.

Video analitika se koristi za praćenje svih ljudi koji posećuju prodajne objekte, kreiranje profila kupaca sa podacima o tome šta oni vole i ne vole, šta ih privlači i sl. Analizom video zapisa možete utvrditi koji su to faktori koji najviše utiču na odluke klijenata. Na taj način, vaša firma biće u mogućnosti da pruži bolje korisničko iskustvo za sve klijente.

#5 Monitoring u realnom vremenu

Jedna od glavnih prednosti sigurnosnih kamera jeste mogućnost video nadzora u realnom vremenu bilo kog mesta u vašim poslovnim prostorijama. Tako vam neće uvek biti potrebno da pretražujete arhivu da bi ste pronašli snimke koji su vam potrebni – umesto toga, imate mogućnost da vidite određene situacije u trenutku kada se one i dese.

Najbolje od svega, sa mogućnošću video nadzora na daljinu, možete imati non-stop uvid u dešavanja u vašoj firmi preko mobilnog telefona ili bilo kog drugog mobilnog uređaja gde god da se nalazite.

#6 Visok nivo bezbednosti zaposlenih

Kada je reč o zaposlenima, video nadzor pruža najviši nivo njihove bezbednosti na poslu. Na primer, kada rade u nekom fabričkom postrojenju, ukoliko dođe do nezgode ili drugog opasnog incidenta, sigurnosne kamere mogu pružiti momentalno upozorenje da se pomogne radinku. Upravo radi veće bezbednosti radnika, u nekim industrijama sistem video nadzora je zakonska obaveza poslodavca.

#7 Digitalno skladištenje

Kao pomoć pri snimanju događaja u realnom vremenu, sistemi video nadzora deluju kao digitalni sistemi za skladištenje. Svi snimci se digitalno skladište, stvarajući veliku bazu informacija koje možete koristiti za analizu svake sumnjive situacije. Uz današnje moderne sisteme video nadzora, pronalaženje željenih video zapisa je jednostavno i brzo.

#8 Korisni dokazi

Prosto je nemoguće 100% vremena izbegavati krimilane aktivnosti. Iz tog razloga, značaj video nadzora je još veći, jer obezbeđuje istražiteljima dragocene dokaze za svaku kriminalnu radnju počinjenu na prostoru koji je pokriven kamerama.

Današnje sigurnosne kamere imaju visoku rezoluciju i obezbeđuju snimke visokog kvaliteta, tako da možete svaki snimak proučiti do najsitnijih detalja, što može značajno doprineti pronalaženju odgovornih za određene nedozvoljene radnje i utvrđivanju svih činjenica u vezi tih radnji.

#9 Kontrola pristupa

Sigurnosne kamere pružaju mogućnost praćenja ko sve ima pristup poslovnim prostorijama. Napredni sistemi video nadzora mogu odmah identifikovati svakog ko ulazi ili izlazi u poslovne prostorije u bilo kojem trenutku. Ne dozvoljavanje pristupa sumnjivim osobama koje iz bilo kog razloga ne zadovoljavaju sigurnosne kriterijume podiže bezbednost na radnom mestu na još viši nivo.

#10 Zaštita poslovanja

Ušteda koju vam obezbeđuje, možda je jedan od najuverljivijih argumenata za korišćenje video nadzora. Iako postavljanje sistema video nadzora podrazumeva ne baš male investicije, taj uloženi novaca se može višestruko vratiti, kroz redukovanje krađa i povećanje produktivnosti rada. Takođe, pružanjem boljeg korisničkog iskustva, motivišete kupce da radije kupuju vaše proizvode ili usluge.

Kako uskladiti video nadzor sa GDPR pravilima?

Krajem maja 2018. godine stupila je na snagu nova zakonska regulativa EU koja se odnosi na zaštitu ličnih podataka, koja se odnosi i na sve firme čiji su klijenti građani EU.

S obzirom da lični podaci svakog pojedinca mogu biti ugroženi na internetu, mnogi misle da se odredbe ovog zakona odnose isključivo na internet poslovanje i da samo u tom odeljku mora biti usklađivanja sa odredbama GDPR-a, na primer, ako je u pitanju izrada internet prodavnice.

Međutim, to je greška, jer se ustvari GDPR odnosi na svaki vid zaštite ličnih podataka, pa i na video nadzor, koji je čak svrstan u grupu visokorizičnih aktivnosti, i to iz opravdanih razloga.

Naime, snimci sa sigurnosnih kamera sadrže fotografije ljudi i koriste se za identifikaciju ljudi, direktno ili indirektno. Skoro sve institucije i poslovni objekti koriste video nadzor, od malih firmi i agencija koje poseduju samo po nekoliko nadzornih kamera, do velikih kompanija i institucija koje koriste po više stotina sigurnosnih kamera. Prema propisima GPDR-a, svaki video nadzor mora biti pravilno dizajniran i selektivno korišćen, na takav načni da lični podaci budu što je moguće bolje zaštićeni.

Postoji nekoliko važnih stvari na koje je potrebno obratiti pažnju prilikom usklađivanja video nadzora sa GDPR-om.

  • Najpre, sve organizacije i firme su obaveze da tačno objasne zašto postoji video nadzor na određenom mestu, šta se tačno snima i zašto. Obavezno je na vidnom mestu istaći detaljno obaveštenje o postojanju i nameni video nadzora.
  • Sve osobe koje se prate preko video nadzora moraju biti u potpunosti informisane o tome koji njihovi podaci se čuvaju i kako se koriste.
  • Kompanije koje čuvaju video snimke imaju punu odgovornost u vezi ličnih podataka, i moraju uspostaviti odgovarajuće mere za sprečavanje neovlašćenog pristupa tim podacima.
  • I najzad, svaka firma mora da ima jasno definisan postupak u slučaju da pojedinac koji se nadgleda i snima želi da iskoristi svoje pravo na pristup podacima ili želi da zatraži njihovo brisanje.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts