Kamere za video nadzor

Kako postaviti kamere za video nadzor

Video nadzor pretpostavlja sistem od jedne ili više kamera, video rekordera ili digitalnog rekordera, monitora za nadzor i kablova za spajanje.

Ponuda ovih sistema na tržištu je ogromna, i kod nas je relativno skuplja nego u inostranstvu.

Kada je reč o zakonskim regulativama, uglavnom nisu potrebni posebni sertifikati, ali su neke vrste video nadzora ipak podložne odredjenim propisima. Poznato je da je zabranjeno snimanje osobe bez njene dozvole…

Postavljanje opreme za video nadzor treba da bude organizovano tako da obuhvata samo Vaš objekat, a nikako ne sme biti usmeren na nadzor susednih tudjih objekata I površina.

Najvažnije je da na objekat koji štitite video nadzorom stavite vidljiv natpis – „Objekat je pod video nadzorom“

Postavljanje opreme za video nadzor možete uraditi i sami, bez davanja novca stručnjacima i majstorima.

Kamere za video nadzor

Komplet opreme ili pojednačna kupovina

Ovakvi kompleti se nude u velikoj ponudi I u paketu je sve što vam treba. Tu su obično dve do 4 kamere,  DVR, i odgovarajući kablovi. Ako se malo bolje razumete u tematiku, možete kupiti sve ovo posebno iz delova i tako ćete proći malo jeftinije.

Vrste kamera

Važno je poznavati Ii razlikovati tehničke i upotrebne karakteristike opreme, naročito kamera i DVR-snimača. Na tržištu su analogne i digitalne kamere. Analogne su malo jeftinije, ali su digitalne kvalitetnije.

Stručnjaci preporučuju kamere sa IC diodama koje mogu snimati I noću, što je vrlo bitna stavka.

Ako ste u mogućnosti, kupite kameru sa što više IC dioda, i sa većim dometom. Takodje znajte da su bolje kamere sa kvalitetnijim objektivom (sočivom). Ima kamera sa fiksnim objektivom i sa zum objektivom. Što je veći fokus, veća je i mogućnost podešavanja zuma.

Takodje, postoje kamere namenjene za unutrašnje i spoljašnje snimanje. Kamere za kućno snimanje nisu vodootporne i stradaće na kiši ako ih montirate napolju.

Još jedna podela kamera odnosi se na žične i bežične kamere. (Wired) i  (Wireless) kamere.

Wireless kamere imaju antenu, i sa dometom od oko deset metara snimke prenose bežično do prijemnika (Wireless receiver-a).

S druge strane, prednost žičanih kamera je u kvalitetu i postojanosti prenosa podataka.

Prednost bežičnih kamera je što vam za nju nisu potrebe žice za spajanje, izuzev kablova za napajanje strujom.

Pri kupovini, obratite pažnju na risivere, trebalo bi da imaju bar dva kanala za komunikaciju sa više kamera u isto vreme.

Postoje i IP kamere koje snimaju i šalju snimke na internet, pa snimcima možete imati pristup gde god da ste u mogućnosti da pristupite mreži.

kamere za video-nadzor

DVR snimači

Snimači se dele u tri grupe. Tu su snimači koji u imaju hard disk na koji se snimaju podaci sa kamera. Zatim, tu su I snimači koji snimaju podatke na SD kartici, koja je slična karticama iz mobilnih telefona. Imaju kapacitet do 64 Gb. Postoje i snimači sa DVR karticama koje se stavljaju u računar gde ih možete čuvati. Najbolji ali I najskuplji je komplet koji sadrži snimač sa HDD karticom jer kompresuje podatke (1 Gb/1 sat) Ovi kompleti omogućavaju i snimanje samo kada se detektuje pokret na površini koja se snima – (motion snimanje).

Video nadzor i propisi

Pitanje video nadzora u stambenim zgradama koje je sve češće prisutno kod nas još uvek nije regulisano nijednim propisom.

Jedini pravni izvor koji bi ukazao na neke uslove postavljanja video nadzora je zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Zbog toga je poželjna saglasnost vlasnika stanova zgrade, jer im privatnost može biti ugrožena.

Osim toga, svrha obrade video-podataka trebalo bi da bude srazmerna merama za zaštitu imovine i lica. Ugao koji pokriva kamera ne sme biti veći od onog koji pokriva isključivo prostor koji pripada zgradi.

Takodje, trebalo bi da na kućnom savetu bide postignuta saglasnost o tome kako će se pratiti video materijali, na koji način će se vršiti snimanje, ko će I na koji način imati pristup snimljenom materijalu…

Protivno pomenutom propisu je da se pristup video snimcima omogući preko na primer javne kablovske mreže, jer ga može koristiti neograničen broj ljudi.

Istaknite obaveštenje

Na kraju, znajte da lica koja koriste prostor pokriven video nadzorom, moraju da budu blagovremeno obaveštena o postojanju video nadzora kao I o tome na koji broj telefona se mogu obratiti u vezi sa video snimcima, i o tome ko je zadužen za nadzor i pohranjivanje video podataka.

Sistem video nadzora takodje treba zaštiti od pristupa neovlašćenih lica.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts