|

Kako odabrati najbolji kredit za refinansiranje stana

Kupovina nove nekretnine uvek iziskuje dosta novca, zbog čega se mnogi ipak odlučuju na renoviranje i preuređivanje postojećih.

Cena renoviranja je neuporedivo manja od troškova kupovine nove nekretnine, ali i kao takva mnogima je nemoguća za realizaciju. Izdvajanje sume novca u iznosu od hiljadu ili par hiljada evra, uz svakodnevne troškove života, može zaista da bude problematična.

Međutim, rešenje kako doći do finansijskih sredstava postoji. Gotovo sve banke u Srbiji danas nude kredite za renoviranje i adaptaciju stambenih prostora, bilo da su u pitanju keš ili potrošački krediti.

U nastavku vam donosimo informacije koje treba da znate ako razmatrate mogućnost da zatražite pozajmicu od banke, kako biste preuredili vaš dom:

Koji kredit uzeti za renoviranje stana?

Idealno rešenje je svakako u obliku gotovinskog keš kredita, koji su danas dostupni za samo 24 sata, čak i putem online zahteva. Ovi krediti mogu biti od velike pomoći i kada planirate svoje finansije na kraće ili na duže staze. Preduslov da kredit bude “finansijski prijatelj” je prethodna podrobna analiza svih mogućnosti koje keš kredit daje, ali i opasnosti od kojih se treba zaštititi.

„Nenamenski“ krediti u većini banaka građanima se nude kao keš i potrošački krediti. Blagu prednost ekonomisti daju brzim brzim keš kreditima, posebno u slučaju kada je namena kredita zaduživanje za neku konkretnu kupovinu poput nameštaja, bele tehnike i slično.

Ova vrsta kredita omogućava da s novcem zaduženi građani raspolažu kako hoće i niko od službenika u banci klijente neće ni pitati za koje namene uzimaju novac. Nakon odobravanja kredita novac leže direktno na račun podnosioca zahteva. Ono što ste planirali možete kupiti bilo gde, bilo kada i bez komplikovanih procedura sa profakturama.

Na šta treba obratiti pažnju prilikom podizanja kredita?

Ukoliko planirate da promenite enterijer u stanu uvek je najbolje iskoristiti promo periode koje mnoge banke nude. Pre nego zatražite kredit, razmotrite koliko vam je tačno novca potrebno, na koje konkretne stavke ćete ga utrošiti i koji rok otplate vam je prihvatljiv.

Iznos kredita i rok otplate su posebno važni. Vodite računa da iznos kredita bude takav da mesečna rata koju ćete plaćati ne narušava značajno vaš životni standard. Preporučena rata za keš ili namenski kredit, za koji će vam rok otplate biti od jedne do pet godina, ne bi trebalo da prelazi 10% vaših mesečnih primanja.

Prelomni trenutak za odluku kod koje banke se zadužiti i za koji najpovoljniji kredit izabrati svakako je visina kamatne stope, sa kojima se klijenti moraju upoznati pre svega od strane bankara. Posebno, da li je kamata fiksna ili varijabilna, kao i od čega će zavisiti visina kamatne stope u budućnosti, ukoliko je reč o promenljivoj kamatnoj stopi.

Takođe, imajte na umu da je kod gotovinskih kredita kamatna stopa najveća, iako je rok otplate najkraći. Mnoge zbunjuje pojam efektivna kamatna stopa, koja se takođe uračunava u iznos kredita. Efektivna kamatna stopa podrazumeva ukupan trošak kredita i sve troškove koje klijent ima prilikom odobravanja kredita. To su troškovi osiguranja, naknade, provizije i td.

Kod kredita na kraći rok, za građane je bitan svaki dinar za koji se zadužuju jer je ukupna suma koju treba otplatiti tada manja i samim tim se lakše vraća. Gotovinski zajmovi se uzimaju u dinarima, a kamate su od banke do banke veoma različite.

Ukoliko se odlučite da izaberete kredit za adaptaciju, obaveza klijenta je svakako otvoren tekući račun u banci od koje se zahteva pozajmica. Takođe, ovo ne podrazumeva prenos plate na taj račun, ali je kamatna stopa svuda povoljnija u tom slučaju i to za dva, tri, pa i više procenata.

Savet: Prikom odabira banke kod koje ćete aplicirati za kredit uporedite više opcija pre nego donesete konačnu odluku. Stavite na papir činjenice – koja je vrsta kredita u pitanju, iznos i rok otplate. Kada sve budete imali “crno na belo” donesite odluku koja najviše odgovara vašim finansijskim mogućnostima u periodu otplate kredita.

Koje uslove je potrebno ispuniti da biste dobili kredit?

Značajni podaci za banke su i da li ste zaposleni godinu dana, odnosno da li imate ugovor na neodređeno od čijeg je zaključenja prošlo minimalno tri meseca. Jedan od uslova odobrenja kredita je i da niste menjali poslodavca u poslednja tri meseca. Traženi period varira od banke do banke – kod nekih je tri meseca, dok je kod drugih čak i šest meseci.

Nisu retke situacije u kojima primanja klijenta nisu dovoljna za plaćanje mesečnih obaveza po osnovu uzetog jednog ili više kredita. Jedno od mogućih rešenja ovakvih situacija je i refinansiranje postojećih zaduženja združivanjem u jedan zajednički kredit za refinansiranje.

Najpovoljniji kredit za refinansiranje banka odobrava u svrhu izmirenja obaveza stvorenih po osnovu jednog ili više dobijenih kredita kod jedne ili više banaka. Uzimanjem kredita za refinansiranje građani imaju mogućnost da jednim novim kreditom izmire jednu ili sve postojeće obaveze prema bankama bez obzira da li su one dospele za plaćanje ili ne.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts