Opšte karakteristike Vage

Opste-karakteristike-VageVaga je glavni znak Venere, a poseduje kao i Bik izražen osećaj za harmoniju i čulnost. Žudi za vođstvom, priznanjem i slavom. Vaga se vrlo lako gubi u sopstvenim ciljevima i projektima. Ona je dodeljena ženskim reproduktivnim organima, bubrezima i mokraćnim kanalima svemirskog bića.

Karakteristike Vage su: vođstvo; moć i vladanje nad idejama; revolucionari;
proroci; idealisti; snažan osećaj za harmoniju; pravednost i balans, prvenstveno u pogledu ideja; mogu da vide raj na zemlji; senzibilni; humani; mogu da pokrenu masu i da utiču na nju; snažan osećaj za svet i istoriju; socijalne prirode; vole uzan krug prijatelja oko sebe; politička orijentacija; često su političke vođe i veliki generali; gađaju visoko preko cilja i postaju propagandisti; vole slavu i priznanje pa traže publiku za svoje ideje; harizma; nisu toliko zainteresovani za dom i porodicu; odnos ka astralnim nivoima; fanatici; razdražljivi; lako se gubi u sopstvenim ciljevima i projektima.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts