Sastavljanje jelovnika za školsku decu

Sastavljanje jelovnika za školsku decu iziskuje posebnu pažnju. Videli smo da samo mešovita i dovoljna ishrana pruža deci potrebne sastojke za rastenje i razvijanje. Pri sastavljanju jelovnika mora se paziti na kvalitet i na količinu hrane. Ali pri tom ne smemo zaboraviti da svako dete ima svoje potrebe za hranom: dete koje je više izloženo hladnoći zahteva više masti; živahno dete troši više ugljenih hidrata; dete koje brzo raste zahteva više belančevina. Hrana treba da je podešena tako da zadovolji sve ove potrebe i da je po količini dovoljna.

Koliko školska deca treba da jedu

Količina hrane zavisi od vrste rada koji se obavlja. Ukoliko je rad teži, utoliko se više troši energija koju treba nadoknaditi. Poznato je da dečji organizam zahteva srazmerno više hrane nego odrasli, jer je, pored hrane potrebne za održavanje životnih procesa, neophodan jedan višak hrane, stoga što je kod dece izmena materija brža i povećan mišićni rad pojačan. Sem toga, potreban je još jedan višak hrane za rastenje i razvijanje.

Sastavljanje jelovnika za skolsku decu

Koliko školska deca treba da unose kalorija

Hrana potrebna odraslom čoveku koji obavlja umeren rad iznosi
2 500 do 3 000 kalorija dnevno. Ova potreba kod dece zavisi od uzrasta. Tako je za decu od 7 do 9 godina potrebno 2 000 kalorija dnevno. Za decu od 10 do 12 godina potrebno je 2 500 kalorija dnevno. Međutim, za decu iznad 12 godina dnevna potreba u kalorijama različita je za dečake i za devojčice: za dečake od 13 do 15 godina potrebno je 3 200 kalorija, a za devojčice istog doba 2 600 kalorija dnevno. Za mladiće od 16 do 18 godina potrebno je 3 800, a za devojke istog uzrasta 2 400 kalorija dnevno.

Jednolična hrana smanjuje apetit kod dece

Kod dece se ne smemo osloniti na apetit, jer su ona sklona da se prejedu, a često im je apetit iz raznih uzroka slab. Jelovnik ne sme biti jednolik, jer se time smanjuje apetit; jela moraju biti ukusna i čisto spravljena. Način spravljanja doprinosi ukusu hrane. Znamo da se vitamini i soli gube suvišnim iskuvavanjem i barenjem. Obroci treba da se daju uvek u isto vreme, a razmak između njih ne sme biti ispunjen grickanjem slatkiša i bombona, jer se tako apetit gubi.

Higijenske navike kod dece

S obzirom na našu klimu, za školsku decu su potrebna tri veća topla obroka. Higijena stola mora da je besprekorna; lepo raspoređeno čisto posuđe i beo čaršav pojačavaju apetit. Deca treba da imaju svoje posuđe za stolom. Treba ih odmalena navikavati na lepo držanje za stolom, pranje ruku pre i posle jela, kao i na pranje zuba posle obroka.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts