Važnost vitaminia za rast i razvoj dece

Vitamini su važni u ishrani za razvoj i rast dece

Danas poznajemo čitav niz vitamina, koji imaju ogroman uticaj na pravilno rastenje i razvijanje. Zato su od neospornog značaja i za školsku decu.

Većina vitamina nalazi se obilno u hrani, a neki se mogu stvarati u samom organizmu, kao, na primer, vitamin D (De), koji se stvara u koži, pod uticajem ultraljubičastih zrakova (deo sunčanih zrakova).

Najvažniji vitamini za decu

Za decu su, od dosad poznatih, najvažniji vitamini A, B (Be), C(Ce) i D (De). Ređe se srećemo sa teškim oboljenjem poznatim pod imenom avitaminoza, čiji je uzrok potpuni nedostatak vitamina. Ali zato znatno češće, svakodnevno, viđamo hipovitaminoze, tj. oštećenja organizma usled nedovoljne količine vitamina.

Vitamini za rast i razvoj dece

Posledice nedostatka vitamina

Kod naše školske dece hipovitaminoze su dosta česte. Prolećni umor, gubitak apetita i malokrvnost posledice su ishrane bez dovoljno svežeg povrća i voća preko zime. Krvarenje iz desni i brz zamor ukazuju na nedostatak vitamina C(Ce), naročito preko zime i u proleće. Kvarni zubi, koje vidimo kod većine školske dece, govore o nedostatku vitamina A i D(De). Nepravilne krivine kostiju, izbočine i ulegnuća, vidljivi naročito na grudnom košu, govore o nedostatku vitamina D(De). Poremećaj vida, osobito kada se ne vidi dobro u sumraku, znak je da nema dovoljno vitamina A, a bolovi u rukama i nogama posledica su nedostatka vitamina B(Be).

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts