nasilje u porodici

Zašto žene trpe nasilje u porodici?

Najčešći razlozi zbog kojih žene ostaju u braku sa muškarcom nasilnikom

Nasilje u porodici je veoma rasprostranjen problem, ali zato što veliki broj žrtava ne prijavi nasilje, ne zna se tačan broj.

Uzroci nasilja su uglavnom odrastanje u nasilnoj porodici gde dete gleda ponašanje oca prema majci i uči po modelu, pa kasnije i samo postaje takav nasilnik, zatim konzumiranje alkohola i raznih droga, nezadovoljstvo poslom i niska primanja, seksualna frustracija, asocijalni poremećaji ličnosti gde osobe imaju smanjeni osećaj krivice, tuge ili griže savesti.

Postoji više vrsta nasilja:

  1. FIZIČKO NASILJE podrazumeva primenu fizičke sile sa ciljem da se žrtvi nanese telesna povreda.
  2. PSIHIČKO NASILJE podrazumeva pretnje, vikanje, psovanje, vredjanje, omalovažavanje, ignorisanje, zabrana partneru da se vidja sa rodbinom i prijateljima.
  3. EKONOMSKO NASILJE podrazumeva nasilnikovo kontrolisanje svih novčanih sredstava, njegovo odlučivanje o svakoj kupovini, njegovo samostalno trošenje za stvari koje su samo njemu važne.
  4. SEKSUALNO NASILJE podrazumeva prisiljavanje na seksualni odnos protiv Vaše volje, prisiljavanje na seksualne aktivnosti koje Vam ne prijaju ili su Vam ponižavajuće, prisiljavanje na gledanje porno filmova ili porno časopisa.

Cilj muškarca nasilnika je da kontroliše i izoluje ženu i da je potpuno podredi sebi  što mu veoma često polazi za rukom jer mnogi misle da je nasilje u porodici nešto u šta se ne treba mešati već prepustiti da porodica sama to reši. A onda žene iz mnogih razloga nastavljaju da trpe nasilje i ništa ne preduzimaju.

nasilje u porodici

EKONOMSKA ZAVISNOST

Žrtve koje su ekonomski zavisne od svojih partnera vremenom nauče da trpe nasilje i ostaju u takvoj vezi nadajući se da će se njihov nasilni partner jednom promeniti.

STRAH

Žena koja trpi nasilje živi u stalnom strahu šta će joj uraditi, da li će povrediti decu, šta će biti ako ga prijavi policiji kada ga puste. Živeći u stalnom strahu ona gubi dodir sa realnošću i potpuno se potčinjava mužu. Medjutim, neke žene imaju strah od samoće i pristaju na sve, pa i na maltretiranje.

NEDOVOLJNA INFORMISANOST

Mnoge žene ne shvataju da  je stalno kritikovanje, ponižavanje, praćenje i slično psihičko maltretiranje. Zabrane da se vidjaju sa prijateljima ili nekim od rodbine ne doživljavaju kao nasilje, već ih prihvataju kao neminovnost. A mnoge koje ovo prepoznaju kao problem ne znaju kojoj ustanovi bi se obratile za pomoć.

BEZ PODRŠKE

Veliki problem je što žene ne dobijaju podršku, pa čak ni od najuže porodice kao što su otac ili majka. U mnogim slučajevima baš oni ih savetuju da nešto pretrpe jer će razvodom samo biti obeležene. Žena shvata da nema gde da ode, pa ostaje i nastavlja da trpi maltretiranje.

POVEĆANA TOLERANCIJA NA NASILJE

Neke žene koje su od malena bile žrtve nasilja ili su gledale kako njihova majka trpi neki vid maltretiranja od svog partnera imaju povećanu toleranciju na nasilje.

OSEĆAJ STIDA

Mnoge žene ostaju u vezama u kojima trpe nasilje jer se stide da izadju iz njih. Misle da će ih osuditi za neuspeh, da nisu dovoljno poželjne ili da nisu odgovorile na zahteve svojih muževa.

Žene imaju pravo na život bez nasilja i niko nema pravo da ih prisiljava na ono što same ne žele!!!

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts