Kako održavati bilje u akvarijumu?

Velika je razlika uzgajati ukrasno sobno bilje i bilje u akvarijumu, jer ne znači da ćete na oba područja biti uspešan uzgajivač. Sobnom je bilju dovoljno 0.03% CO2 u vazduhu da uz pomoć sunčeve svetlosti uspešno vrši fotosintezu. Akvarijum bez bilja je mnogo jednostavnije održavati, ali je svakako veći biološki, ali i estetski izazov truditi se uspostaviti uspešnu zajednicu jednog staništa, koja uključuje postojanje i biljne i životinjske vrste. Ubiljeni akvarijum nije jednostavan i zahteva izvesno znanje i brigu da se uspostave svi procesi koji se odvijaju između flore i faune kao i u prirodi. Akvaristika podrazumeva uspostavljanje svih ovih parametara u veštačkim uslovima, u zatvorenom eko sistemu koji ne iskazuje toleranciju prema pogrešnim postupcima.

Ugljen dioksid (CO2)

Bez ugljen dioksida biljka ne bi mogla iskoristiti hranljive materije. Biljke uzimaju CO2 iz vazduha i iz vode. CO2 u vodi je uglavnom produkt bakterija koje razgrađuju organske materije. Količina CO2 koje u akvarijumu ribe oslobađaju disanjem je ograničena i brzo biva iskorišćena. Ovo uzrokuje da voda postane alkalna (ima visoku pH vrednost). Osnovni zadatak akvariste je omogućiti dovoljno CO2 eko sistemu. Izazov je uspostaviti prirodan balans između zahteva riba i bilja.

Akvarijumsko bilje

Pored prirodnog načina unošenja CO2 u akvarijum, postoje i uređaji koji se koriste u tu svrhu, kao CO2 reaktor. Ogromni akvarijumi zahtevaju kompjuterizovan pH kontroler kako ne bi došlo do hroničnog nedostatka CO2. Za manje akvarijume nije potrebna ova mera predustrožnosti. Ukoliko bilje ne raste, nedostaju mu CO2 ili svetlo.

Da bi saznali koliko CO2 bilje potroši, uporedite pH vrednost ujutru i uveče. Ph vrednost bi trebala da bude najniža ujutru (pre paljenja svetla), jer biljke tokom noći ne vrše fotosintezi i CO2 koji ribe noću oslobađaju disanjem se sakuplja. Uveče pre gašenja svetla je pH vrednost visoka pošto su biljke fotosintezom iskoristile CO2 i oslobodile kiseonik. Što je veća razlika između pH vrednosti ujutru i uveče, to je jači pokazatelj da je bilje zdravo i da usled velike iskorišćenosti CO2 dobro vrši fotosintezu.

Ako u toku dana nivo pH ne opada, bez obzira što se u njega dodaje CO2, to je zbog  toga što ga bilje konstantno iskorišćava fotosintezom. Idealna pH vrednost za akvarijumsko bilje je 6,8 , no i vrednost oko 7,5 očitana tokom dana nije štetna za biljke i ribe. Kalijum karbonat se često koristi za podizanje pH vrednosti.

Mnogo su štetnije hemikalije koje se dodaju za spuštanje pH vrednosti. Njih treba koristiti vrlo oprezno. Postoji jednostavan način da proverite da li akvarijumsko bilje obavlja fotosintezu. Obratite pažnju sat-dva nakon CO2 ubacite u akvarijum. Trebalo bi da se pojave mali mehurići na lišću, što je pokazatelj da je fotosinteza pokrenuta. Ukoliko je ubačen CO2 a pojava mehurića izostane, verovatno je problem u nedovoljno svetla (u nekim slučajevima i do filtera).

Nivo CO2 u vodi se utvrđuje merenjem pH vrednosti. Ukoliko je nino Ph 7 ili ispod (što je neutralna vrednost) onda se u vodi nalazi dovoljno CO2 i ona je kisela. Ako je vrednost iznad 7, u vodi nema dovoljno CO2 i ona je alkalna.

Kompjuterizovani pH kontroleri rade na ovom principu, ali ovo je samo zgodan način za utvrđivanje vrednosti CO2. CO2 i pH nisu ista stvar i mešati ih znači dovoditi ravnotežu eko sistema pred njeno narušavanje, npr. ukoliko se u podlozi nalazi velika količina bakterija (koja je stara) ili u prljavom filteru, pH nivo će pasti. Ovo je uzrokovano disanjem bakterija ili kao bioprodukt raspadanja nitrata. Ukoliko je pad pH uzrokovan velikom količinom bakterija, poželjno je povećati CO2.

Dodatni CO2 je uglavnom potreban u tek oformljenim akvarijumima.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts