Procedura za razvod braka u Srbiji

Razvod braka se pravno definiše kao pravni način prestanka punovažnog braka za života bračnih drugova, a na osnovu odluke nadležnog suda, usled uzroka i na način koji je utvrdjen zakonom.

Supružnicima su na raspolaganju dve mogućnosti za razvod braka. U odnosu na okolnosti i razloge, postoji sporazumni razvod, i tada supružnici zaključuju sporazum o razvodu pa na taj nalin i regulišu svoje odnose. Brak se na drugi način može razvesti tužbom.

Srbija i statistika -Prosečna dužina trajanja braka u našoj zemlji je 12 godina, muškarci se uglavnom razvode između 35 i 39 godina a žene između 30 i 34 godine.

Procedura razvoda braka u Srbiji

Prilikom regulisanja razvoda braka, postupak je takav da se moraju dovesti u sklad slobode i prava oba supružnika. Utvrdjuje se alimentacija za izdržavanje dece kao i deoba imovine. Ako su u braku rodjena deca, takodje se odredjuje dodela dece, procenjuju se sposobnosti roditelja, kome pripadaju deca, njihova prava i obaveze se utvrdjuju u skladu sa odlukom za starateljstvo nad decom. Takodje, može se odrediti i zajedničko starateljstvo nad decom.

razvod braka

Postupak za razvod braka, pokreće se tužbom i onda se sastoji iz nekoliko faza ili na drugi način – sporazumnim razvodom.

Nakon podnete tužbe za razvod braka sledi jedno ročište namenjeno sklapanju pomirenja da do razvoda ne dodje, a onda sledi odredivanje mera koje su privremene i glavna rasprava – donošenje presude i postupak po pravnim lekovima kao što su podnošenje žalbe i slično.

Kada obasupružnika žele i traže razvod, svako od njih podnosi predlog za sporazumni razvod braka. Supružnici nemaju u ovom slučaju dužnost da navedu koji je razlog razvoda, niti će ih sud istraživati.

Sporazumni razvod braka se sastoji od dva sporazuma a to su pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine.

U postupku za razvod braka, uvek se prvo vodi računa da se zaštiti interes dece, pa čak i kada postoji sporazumni dogovor supružnika o tom potanju. Sud ima ovlašćenja da sporazum ispita u smislu usaglašenosti sporazuma sa najboljim interesom dece.

Koliko traje razvod braka?

Nakon tužbe ili zahteva za sporazumni razvod braka, Osnovni sud zakazuje prvo ročište u roku od 15 dana, ali isključivo od spremnosti i volje supružnika zavisi koliko će ukupan sudski postupak trajati.Dakle uključite sve ono vreme neodazivanja na poziv suda, čekanje na zakazivanje narednog odlaska u sud…

Koliko košta razvod braka u Srbiji?

Troškovi razvoda će početi već sa pisanjem tužbe ili zahteva za sporazumni razvod. Advokati ovu uslugu naplaćuju oko 9 000 dinara. Potrebno je da se plati i sudska taksa u iznosu od 2 660 dinara. Kada se pripremi dokumentacija, koja košta najmanje 1000 dinara, proces može da krene.

Kada postupak suđenja krene, troškovi će uključiti i plaćanje advokata.

Znači, da bi postupak razvoda počeo, potrebno je oko 13.000 dinara, a ako se proces oduži, i budenekoliko ročišta, trebaće Vam i oko 100 evra za svako pojavljivanje advokata. Ipak, postoji mogućnost dobijanja besplatne pravne pomoći.

Materija bračnih sporova u Srbiji je regulisana Porodičnim Zakonom Republike Srbije.

Podela imovine pri razvodu braka

Razvod braka sa sobom nosi deobu zajedničke imovine. Ovaj proces se sastoji od utvrđivanja suvlasničkog, to jest supoverilačkog udela svakog od supružnika u zajedničkoj imovini. Deoba zajedničke imovine može se obaviti i za vreme dok brak još traje ali i nakon prestanka braka.

Takodje, supružnici mogu zaključiti sporazum o deobi zajedničke imovine i tada je reč o sporazumnoj deobi. Sud vrši deobu ako se supružnici ne dogovore.

sporazumni razvod braka

Starateljstvo nad decom i razvod braka

Ako je razvod pokrenut predlogom za sporazumni razvod braka, deo tog sporazuma mora biti i sporazum o vršenju roditeljskog prava. Sud će sporazum o staranju nad detetom prihvatiti ako utvrdi da je predloženo rešenje u interesu dece.

Pitanje starateljstvo nad decom je jako komplikovanastvar naročito ako je reč o razvodu usled nasilja u braku. Ohrabrujuće je za žene to, što se u obzir naravno uzima eventualna nasilnost supruga, pa čak i ako je nezaposlena majka u pitanju, supružnik – vršilac nasilja ne može dobiti isključivo pravo na starateljstvo nad decom.

Šta je ništavost braka?

Brak je prema domaćem zakonodavstvu, ništav u slučaju da su ga sklopila dva lica istog pola, ako izjave volje supružnika nisu bile potvrdne ili ako brak nije sklopljen pred matičarem. Brak je ništav i ako ga je sklopilo lice nesposobno za rasuđivanje. Brak je takodje ništav ako su ga sklopili krvni, adoptivni ili tazbinski srodnici između kojih nije dozvoljeno sklapanje braka. Brak je rušljiv i ako je u njemu bilo prisile, prinude, zablude ili ako ga je sklopio maloletnik bez dozvole suda.

Interesantno je da u srpskom pravu nema predjene mogućnosti za rešavanje sporova u braku bez odlaska na sud. Stranke u procesu razvoda braka mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć.

Razvod lica koji ne žive u Srbiji

U ovom slučaju merodavno je pravo države čiji su državljani oba bračna druga u vreme podnošenja tužbe. U slučaju da su supružnici državljani različitih država za vreme podnošenja tužbe, za razvod braka merodavna su kumulativno prava obe države čiji su oni državljani.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts