Kako izračunati termin porodjaja

Termin porodjaja

Očekivani termin porođaja možete odrediti na više načina: izračunavanjem koristeći Negelovu formulu, pregledom abdomena trudnice ili ultrazvučnim pregledom.

Termin porodjaja računa se prema takozvanom Negelovom pravilu. Prema ovom pravilu, trudnoća traje 280 dana, što je ukupno 10 lunarnih meseci od 28 dana. Ipak, ovakav termin neretko pravi zabune, jer se mali broj žena porodi baš na ovako utvrdjen dan – tek pet odsto, pa odredjivanje datuma i nije najsigurnije.

termin porodjaja1

Negelovo pravilo će predvideti verovatni termin porodjaja po menstruaciji, kod trudnica koje imaju idealno tačan menstrualni ciklus, koji se javlja na 28 dana. Činjenica je da svaka žena takav ciklus nema i retko koja žena se porodi u ovako predviđenom terminu. Zato postoji još jedno tumačenje i izračunavanje, koje je opšte prihvaćeno u skadinavskim zemljama – a to je da trajanje trudnoće iznosi do 294 dana.

To znači da se na očekivani termin može dodati 14 dana i da se time navrši 42. nedelje trudnoće. Sve što je duže od dve sedmice posle termina, odnosno nakon 294. dana, smatra se prolongiranom trudnoćom.

Pošto postoje odstupanja u vezi menstrualnog ciklusa, ono što je pouzdano za predviđanje termina porođaja je rana veličina ploda, odnosno, sedeća veličina ploda (CRL). Ona se utvrđuje po ultrazvuku, u prvom trimestru, obično oko 10. do 11. sedmice trudnoće. Tada se plod može jasno videti, izmeriti i onda se utvrdjuje koliko je dostigao za nekoliko prvih nedelja u svom razvoju. Inače, termin porođaja se ne može odrediti pri kraju trudnoće. Tada jedino mogu da se odrede fetalni prirast težine, parametri plodove vode i posteljice i da se uradi procena biofizičkog profila ploda.Kada doktor utvrdi da ste u drugom stanju, obično je sledeći zadatak da izračuna verovatni, odnosno očekivani termin Vašeg porodjaja. Ova naučno zasnovana procena zahteva da se najpre utvrdi prvi dan trudnoće. Kao prvi dan trudnoće se računa prvi dan poslednje menstruacije koju ste imali. To praktično znači da ste sa dve sedmice zapravo trudni četiri nedelje.

Normalnom trudnoćom prema datumu začeća,odnosno prema datumu ovulacije, jer se začeće dešava dok traje ovulacija, se smatra ona kod koje od oplodnje do porođaja traje prosečno 40 sedmica, odnosno od 263 do 273 dana. Za normalnu trudnoću računa se i ona koja traje od 38 do 42 sedmice.

termin porodjaja2

Kako sami da izračunate termin porodjaja?

Ako ste imali redovan ciklus dug 28 dana možete i sami približno da odredite dan porođaja.   Prvom danu poslednje menstruacije dodajte jednostavno 280 dana. Možete potrebiti i sledeći metod određivanja datuma porođaja : prov treba da oduzmete tri meseca od prvog dana poslednje menstruacije i zatim dodajte sedam dana i dobili ste datum porođaja. Podatke koje ste dobili na ovaj način, koristite tek za vašu orjentaciju jer se većina beba rađa dve sedmice pre ili posle odredjenog termina.

Ako je vaš menstrualni ciklus duži ili kraći od prosečnog (28 dana), onda će i vaš termin odstupati od onog utvrdjenog. Zbog toga, dobijeni datum, lekari tretiraju tek kao okvirni termin.

Izračunavanje datuma porodjaja kod blizanaca je nepredvidivije, jer se često desi da se blizanačka trudnoća ranije završi odnosno da porodjaj krene pre utvrdjenog termina.

Takodje, nekada se leakri u davanju konačne procene oslanjaju na određivanje veličine materice i na ultrazvučnu dijagnostiku.

Na osnovu ultrazvučnog pregleda, lekar može da izmeri određene delove tela bebe, da utvrdi kojim tokom ide razvoj bebinih organa, kolika je težina ploda i na osnovu tih podataka, u mogućnosti je da skoro u dan utvrdi starost trudnoće.

Moderni ultrazvučni aparati na osnovu odredjenih merenja mogu i sami da izračunavaju starost trudnoće. Usled toga, može se desiti da na izveštaju lekara imate dva podatka o terminu – jedan iza koga piše PM (odredjen po datumu poslednje menstruacije) i jedan iza koga piše UZ (po ultrazvuku).

Nemojte da Vas začudi ako se VTP po ultrazvuku menja sa novim pregledom, jer bebe različito napreduju i razvijaju se kroz trudnoću.

Zato je za mnoge lekare najprihvatljivija kombinacija ove dve metode da bi što preciznije odredili termin porodjaja.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts