Articles Tagged “kako se kaže”

 • Posle podne ili poslepodne

  Posle podne ili poslepodne

  Kako se piše pravilno posle podne ili poslepodne? Sigurno smo se svi u nekom trenutku pitali kako se kaže pravilno posle podne ili posle podne, kako je ispravno, šta vele pravopis i gramatika po tom…

 • Dovidjenja ili do vidjenja

  Doviđenja ili do viđenja

  Kako se piše pravilno doviđenja ili do viđenja? Imenica viđenje se u ovoj kosntrukciji nalazi u genitivu uz predlog do. A kako vele pravopis i gramatika, imenica u genitivu uz predlog se uvek piše odvojeno.…

 • Zasad ili za sad

  Zasad ili za sad

  Kako se piše ispravno zasad ili za sad? Da li je pravilno zasad ili za sad je još jedna od nedoumica sa kojima mučimo muku. Međutim, pravopis i gramatika srpskog jezika su vrlo jasni po…

 • Nizasta ili ni za sta

  Nizašta ili ni za šta

  Kako se piše pravilno nizašta ili ni za šta? Pored, da tako kažemo skoro uobičajene jezičke nedoumice, kako se kaže, to jest kako se piše ispravno nizašta ili ni za šta, postoje ljudi koje dodatno…

 • Pomalo ili po malo

  Pomalo ili po malo

   Kako se piše pravilno pomalo ili po malo? Sigurno ste e i vi barem jednom zapitali kako se kaže, to jest kako se piše ispravno pomalo ili po malo? Šta kažu pravopis i gramatika srpskog…

 • Napamet ili na pamet

  Napamet ili na pamet

  Kako se piše pravilno napamet ili na pamet? Iako zvuče gotovo istovetno kada se kažu, lekseme napamet ili na pamet su potpuno različite, kako u značenju tako i u pisanju. Pravopis i gramatika srpskog jezika…

 • Dvojica ili dvoica

  Dvojica ili dvoica

  Kako se piše pravilno dvojica ili dvoica? Ovo je jedna od jezičkih nedoumica koja muči mnoge, mada za to nema razloga. Uz nju, rame uz rame ili nedoumica koja glasi: kako se kaže ispravno bijo…

 • S postovanjem ili sa postovanjem

  S poštovanjem ili sa poštovanjem

  Kako se piše pravilno s poštovanjem ili sa poštovanjem? Kada budete pitali pripadnike malo starijih generacija kako se kaže, to jest kako se piše ispravno s poštovanjem ili sa poštovanjem, dobićete odgovor da je pravopis…

 • Ne moze ili nemoze

  Ne može ili nemože

  Kako se piše pravilno ne može ili nemože? Pravopis i gramatika srpskog jezika su vrlo jasni kada je u pitanju pisanje odrične rečca ne ispred ličnog glagolskog oblika. Uz par izuzetaka, odrična rečca ne ispred…

 • I dalje ili idalje

  I dalje ili idalje

  Kako se piše pravilno idalje ili i dalje? Razlog za ovu jezičku nedoumicu se može svakako pronaći u izgovoru. Naime vrlo često se događa da ljudi, nesvesno spoje proklitiku i reč dalje, pa da onda…