Informacije o besplatnim akcijama gradjana republike Srbije

Od 4,8 miliona građana koji u Srbiji imaju pravo na besplatne akcije, skoro pola njih, 2,3 miliona, prodalo je akcije NIS-a, a dva miliona deonice Aerodroma. Građani koji nisu prodali sve hartije od vrednosti, danas na berzi sa njima “vrede” oko 5 000 dinara.

Ko ima pravo na besplatne akcije?

Besplatne akcije dobili su svi sa prebivalištem u Srbiji zaključno s 30. junom 2007. godine, svi koji su bili punoletni na dan 31.12.2007. godine, državljani Srbije dana trećeg januara 2008. i to oni upisani u birački spisak.

Svi koji ispunjavaju navedene uslove, dobili su dakle besplatno:
5 akcija „Naftne industrije Srbije“ AD, nominalne vrednosti po 500,00 dinara
1 akciju „Aerodrom Nikola Tesla“, nominalne vrednosti 600,00 dinara
7 akcija „Akcionarskog fonda“, nominalne vrednosti po 550,00 dinara
31 akciju „Telekom Srbije“ AD

Dobili smo i novčanu naknadu u iznosu od 1.700,00 dinara koja nam je uplaćena 6. januara 2010. godine, na račun koji smo prijavili prilikom podnošenja prijave na šalterima PTT.

besplatne akcije gradjana srbije

Šta se dešava ako ja vlasnik akcija preminuo?

Važno je znati da, ako je lice, upisano za besplatnu dodelu akcija preminulo, hartije od vrednosti se na sledjuju! Na sajtu Agencije za privatizaciju i u poštama Srbije, u svakom trenutku možete unosom svog matičnog broja gradjana proveriti status vaših akcija i koliko ih i kakvih posedujete.

Šta da rade sa akcijama oni koji ih nisu do sada prodali?

Odluku o tome da li ćete akcije čuvati Ili prodati na berzi samo je vaša. Pratite stanje preduzeća čije akcije imate i onda reagujte. Iskustvo i vreme su pokazali da je pametno čekati sa akcijama NIS-a, koje su od momenta podele postale znatno vrednije.

Ako Vam je potreban novac, akcije možete prodati tako što ćete na šalterima pošti dati nalog o prodaji i to besplatno. Možete angažovati I neku brokersku kuću, koja će Vam uzeti procenat ili naplatiti tu uslugu.

Telekom neće na berzu, ali kada bude prodat, za šta država čeka najpovoljniji momenat, njegov vlasnik bi otkupio akcije koje su gradjani dobili. U tom slučaju, dobćemo novac, i ne bismo mogli da trgujemo deonicama Telekoma.
Brokeri (profesionalni trgovci akcijama) potvrdjuju da su akcije NIS-a dugoročno isplative ; ovih dana jedna takva akcija vredi oko 930 dinara, početna cena bila je da podsetimo 500 dinara. To ipak nije slučaj sa deonicama Aerodroma, koje su u medjuvremenu pale za oko 80 dinara.

Dakle, pravila nema! Izbor je Vaš, ali i rizik!

Maja Stojanović

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts