Zoloft – lek protiv depresije

Zoloft lek nalazi se u vidu tableta koje sadrže 50 mg sertralin hlorida ili 100 mg sertralin hlorida kao aktivne supstance.

Pomoćne materije su kalcijum-hidrogenfosfat, mikrokristalinična celuloza, titan-dioksid, polietilenglikol, polietilenglikol…

Dejstvo leka zoloft

Kako deluje zoloft? Ovaj lek za depresiju sadrži antidepresiv sertralin koji je jak i specifičan inhibitor ponovnog neuronskog preuzimanja serotonina. Za razliku od tricikličkih antidepresiva, lečenje sertralinom ne izaziva porast telesne težine dok kod nekih pacijenata može izazvati smanjenje telesne težine.

Podjednako deluje i kod mladjih i kod odraslih osoba. Način ishrane ne utiče na dejstvo zolofta.

Čemu je namenjen zoloft?

Sertralin odnosno zoloft je namenjen lečenju simptoma depresije kod pacijenata s manijom u anamnezi ili bez nje. Nakon prvih rezultata nastavak lečenja zoloftom, sprečiće povratak početne epizode depresije ili ponavljanje depresivnih epizoda.

Zoloft se takodje koristi za lečenje opsesivno kompulzivne bolesti , paničnih poremećaja, agorafobije, kao i za lečenje pedijatrijskih pacijenata sa opsesivno kompulzivnim poremećajima.

zoloft lek

Kontraindikacije

Kontraindikacije primene zolofta odnose se na pacijente koji u isto vreme uzimaju inhibitore oksidaze monoamina . Takodje, sertralin je kontraindiciran kod pacijenata koji su preosetljivi na sertralin.

Primena zolofta sa drugim lekovima

Potrebno je obratiti pažnju o mogućem sadejstvu sertralina sa drugim lekovima vezanih za proteine plazme. Istovremena primena sertralina i diazepama ili tolbutamida može izazvati manje, statistički važne promene nekih farmakokinetskih pokazatelja. Takodje treba voditi računa o primeni zolofta sa cimetidinom ,varfarinom, dok sertralin nema većeg učinka na koncentracije tolbutamida, fenitoina, varfarina ili diazepama u plazmi. Preporučuje se praćenje koncentracije litijuma u plazmi nakon početka lečenja sertralinom jer istovremeno lečenje zolofta i litijuma može izazvati jaču učestalost nuspojava.

Prelaz s drugih antidepresivnih ili antiopsesivnih lijekova na zoloft zahteva posebnu medicinsku pažnju.

Takodje, sertralin treba izbegavati kod bolesnika s nestabilnom epilepsijom, dok kod pacijenata koji boluju od regulisane epilepsije, zahteva pažljivo praćenje. Primenu leka zoloft treba prekinuti kod bilo kog pacijenta ako se kod njega jave konvulzije.

Bolesnici koji su lečeni zbog suicidalnih namera treba pomno pratiti na početku terapije zoloftom.

Kod bolesnika koji imaju poremećaj u radu jetre, preporučljive su manje doze leka.

Zoloft i alkohol

Istovremeno uzimanje sertralina i alkohola ne pojačava učinak alkohola na psihomotorne sposobnosti kod zdravih osoba, ipak, paralelno uzimanje sertralina i alkohola ne preporučuje se kod depresivnih pacijenata.

Primena zolofta kod dece

Neškodljivost i dejstvo zolofta nisu utvrdjeni kod pacijenata koji su mladji od 6 godina.

Trudnoća i zoloft

Zoloft se u trudnoći daje jedino ako utvrđena korist nadilazi opasnosti primene leka. Obavezno se konsultujte saVašim ginekologom!

Vožnja i upravljanje mašinama i primena zolofta

Delovanje zolofta na vozače i osobe koje rukuju mašinama ne bi trebalo da pravi veće probleme.

Međutim, pošto antidepresivi mogu nekada da poremete telesne sposobnosti , bolesnika treba upozoriti na oprez pri njihovoj upotrebi.

Uputstvo za upotrebu

Zoloft se obično uzima jednom dnevno, ujutro ili uveče. Tablete se mogu uzimati s jelom ili bez jela. Uobičajena terapijska doza u slučajevima depresije je 50 mg na dan. U slučaju opsesivno kompulzivne bolesti i paničnih poremećaja minimalna preporučena doza sertralina je 50 mg na dan. Ipak, lečenje se počinje sa 25 mg/dan i povećava na 50 mg/dan posle jedne sedmice.

Dnevna doza za sve indikacije može se povećavati po stopi od 50 mg tokom više nedelja. Najviša preporučena doza sertralina je 200 mg/dan. Prvi učinci terapije mogu biti vidljivi nakon 7 dana, ali je nekada potrebno više vremena.

Dugotrajno lečenjei održavanje se obično drži nanajnižoj dnevnoj dozi uz prilagodjavanje nakon savetovanja sa lekarom.

Kod dece starosti od 13 do 17 godina, kodkojih postoji opsesivno-kompulzivni poremećaj, sertralin se u početnoj fazi daje u dozi od 50 mg/dan. Kod dece starosti od 6 do 12 godina s opsesivno-kompulzivnom bolešću terapiju sertralinom treba početi dozom od 25 mg/dan, koja se kasnije uvećava na 50 mg/dan nakon nedelju dana. Daljnje doze mogu se povećavati u slučaju nereagovanja na terapiju.

Neželjena dejstva zolofta

Pri upotrebi zolofta, mogu se javiti mučnina, retka stolica, anoreksija, dispepsija, tremor, zamagljen pogled, nesanica, pospanost, jače znojenje, suva usta i seksualna disfunkcija , naročito kod muškaraca.

Obavestite svog lekara ako primetite bilo kakve nuspojave.

Inače većina pacijenata koji su primetili nuspojave, bili su starijeg doba i koristili su na primer diuretike ili neke druge lekove.

Zoloft čuvajte na temperaturi do 30 stepeni, van domašaja dece.

Napomena – ovaj tekst je informativnog karakters i ne zamenjuje stručno mišljenje.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts