Kako i koliko možemo da doprinesemo zaštiti životne sredine: Kolika je naša odgovornost?

Zagađenje životne sredine je problem sa kojim se na globalnom nivou sve češće suočavamo i diskusije na ovu temu se uglavnom svode na malodušnu misao o velikim zagađivačima koji svojim velikim negativnim učinkom čine pozitivan doprinos pojedinca neosetnim. Nasuprot ovome stoji činjenica da udeo svakoga od nas kako u zagađivanju naše životne sredine, tako i u njenom čišćenju i ostvarivanju ekoloških ciljeva, pravi veliku razliku. Pročitajte više o tome šta i koliko možete da učinite po ovom pitanju u redovima koji slede.

Koliki značaj za životnu sredinu imaju pojedinačni doprinosi?

Ključ koji otvara put ka minimalizovanju ekoloških problema jeste osvešćivanje pojedinaca u vezi sa time koliko doprinos svakoga od nas može da znači za sredinu u kojoj živimo. Izmene svakodnevnih navika i mali iskoraci koje pravimo na dnevnom nivou u okviru naših redovnih rutina mogu da dovedu do izuzetnih promena na planu zagađenja. Iako su veliki zagađivači problem koji je važno rešavati na nivou država i sistema, nemar pojedinaca je ono što ekološka zalaganja izdvojenih inicijativa koči u napredovanju ka ostvarovanju ciljeva. Ukoliko bi svako od nas na dnevnom nivou činio izbore koji idu u prilog čistijoj i zdravijoj životnoj sredini rezultati bi veoma brzo bili više no osetni. Jedan od najvećih problema u ovom kontekstu počiva u malodušnosti pojedinaca i zanemarivanju značaja individualnih delovanja. Pripisujući problem drugima i ne preuzimajući odgovornost mi zapravo postajemo deo tog problema.

Kako možemo da doprinesemo zaštiti životne sredine?

U želji da naša životna sredina bude čista i zdrava, potrebno je da promenimo određene navike i usmerimo svoja delovanja ka ovom cilju. Svakodnevni izbori koje činimo mogu izuzetno pomoći planeti i oni sami po sebi predstavljaju male iskorake, koji mogu samo doprineti kvalitetu života svakoga od nas. Potrebno je težiti takozvanom zero waste modelu življenja i minimalizovati količinu otpada, izbegavajući gomilanje, dakle planirajući kupovine, birajući višekratna pakovanja, reciklirajući i kompostirajući. Prilikom izbora prevoznih sredstava, bilo bi idealno ukoliko bismo mogli da smanjimo upotrebu automobila i fokusiramo se na javni gradski prevoz, pešačenje ili vožnju bicikla. Ovakva rešenja, pored toga što su bolja po planetu, dobro utiču i na naš budžet i na naše zdravlje. Važno je da se informišemo u vezi sa savesnim i bezbednim načinima boravka u prirodi, da ne stvaramo i ostavljamo smeće u njoj, te i da učinimo uslugu našoj životnoj sredini tako što ćemo pokupiti smeće na koje eventualno naiđemo u toku naših izletovanja ili šetnji.

Otežavajuće okolnosti

Ne bi li se pridružio globalnom stremljenju ka ekološkom cilju ozdravljenja planete, svaki pojedinac prirodno nailazi na određene prepreke, u zavisnosti od prilika u kojima živi i radi. U osnovi je najistaknutija otežavajuća okolnost na prostoru naše zemlje nedostatak infrastrukture i neorganizovanost na nivou sistema, koji neretko neuređenostima na orrganizacijskom nivou ometa ili obesmišljava individualna zalaganja. Ovo se pre svega odnosi na nedostatak odvojenih kanti za odlaganje smeća u cilju reciklaže, a u slučajevima postojanja kanti za reciklažu – sakupljanja sortiranog otpada na takoreći jednu gomilu. Reciklomati, čije je postavljanje više no pohvalno, se takođe ne prazne dovoljno često, zbog čega dolazi do toga da građani prijavljuju da isti ne funkcionišu, te i da su onemogućeni da odlažu otpad na ovaj način.

Olakšavajuće okolnosti

Jedan od najznačajnijih preokreta koji su načinjeni na višem nivou, a u cilju podržavanja održivog modela življenja, jeste u pogledu razvoja saobraćaja. U velikim gradovima se plan razvoja saobraćaja fokusira na zelena rešenja i podržavanje javnog prevoza i uslova za upotrebu nemotorizovanih prevoznih sredstava. Budući da je saobraćaj jedan od najznačajnijih zagađivača vazduha, pružanje prilike građanima da biraju alternativna rešenja kada je transport u pitanju predstavlja izuzetno značajan korak napred u pogledu zaštite životne sredine. U ovom pogledu se stremi ka tome da se izmeni saobraćajna hijerarhija, te da prevozna sredstva koja još uvek smatramo upravo alternativnim rešenjima, postanu osnovni vid prevoza. Još jedna značajna olakšavajuća okolnost, kada je u pitanju ekološko zalaganje pojedinaca, jeste postojanje inicijativa koje se bave recikliranjem, organizuju akcije čišćenja i tome slično. Ovakva udruženja su lako dostupna putem društvenih mreža i rado prihvataju svaki doprinos njihovim zalaganjima.

Ukoliko ste zainteresovani za temu ekologije i osećate odgovornost koju imate prema sredini u kojoj živimo, počnite svakoga dana da donosite male odluke koje će mnogo značiti. Svako od nas je učesnik u zagađivanju ili učesnik u zaštiti naše planete. Ukoliko odlučite da igrate u pravom timu barem ponekim dobrim izborom na ovom planu, doprinećete tome da svet u kojem živimo bude bolje mesto za sve nas i za generacije koje će tek doći.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts