Browsing: Pravopis

Pravopis
0

Daje ili da je

Pitanje kako se kaže pravilno daje ili da je kad bismo malo bolje razmislili zapravo…

Pravopis
0

Vidio ili vidjeo

Poznato je da gramatika srpskog jezika razlikuje tri dijalekta : ekavski, jekavski i ijekavski. U…

Pravopis
0

Mi bi ili mi bismo

Promena pomoćnog glagola biti u pojedinim slučajevima izaziva zabunu, mada se mora priznati da nema…

1 2 3 4 13